Hilde Niezen wordt nieuwe directeur Stichting RIONED

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op, die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari.

Hilde Niezen heeft de problematiek bodemdaling, verzakking van infrastructuur en aantasting van funderingen landelijk geagendeerd en heeft daarmee ruime ervaring met de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Als een van de waterwoordvoerders van de VNG heeft Niezen een stevig netwerk opgebouwd binnen de wereld van water en klimaatadaptatie.

Hilde Niezen is blij met haar toekomstige functie: “Stedelijk waterbeheer is een onderwerp dat zeer in ontwikkeling is. Dat kan ook niet anders, het veranderende klimaat stelt ons steeds weer op de proef. Droge zomers, overstromingen, we moeten op alles voorbereid zijn. Vanuit mijn huidige werk weet ik dat er in Nederland intensief wordt samengewerkt om deze opgaven aan te pakken. Ik kijk er naar uit dat ik daar samen met de bevlogen professionals van Stichting RIONED aan kan gaan bijdragen, zodat we onze steden en dorpen ook in de toekomst veilig en gezond kunnen houden.”

De RIONEDdag op 27 januari 2022 in Utrecht is de markering van de directiewisseling, met het afscheid van de huidige directeur en de kennismaking met zijn opvolgster.