Het potentieel van constructieve stabilisatie

Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere verwerking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoorbeeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aannemers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij.

Bij Terrastab hebben ze goede praktijkervaringen met constructieve stabilisatie. Er is, in meer dan tien jaar na het eerste project, namelijk nog geen steen verzakt. Als specialist in bodemstabilisaties werkte Terrastab diverse keren samen met aannemer F.L. Liebregts. In 2010 en 2015 pasten ze het constructieve stabilisatiemiddel GeoCrete toe bij twee dijkversterkingsprojecten.

Het grote verschil tussen deze methode en traditionele dijkverbeteringstechnieken is, dat ze hier de oorspronkelijke ondergrond gebruiken als fundering. Het funderen op de beproefde wijze is behoorlijk arbeids- en materieelintensief en niet altijd even duurzaam. De grond of klei wordt afgegraven en afgevoerd en nieuwe ondergrond moet weer worden aangevoerd en verwerkt. Een flinke logistieke exercitie, die ook van directe invloed is op de omgeving. Bij constructieve stabilisatie, waarbij de aannemer de al aanwezige ondergrond opwaardeert tot bouwstof, is die afvoer nagenoeg niet nodig.

Een innovatief alternatief
Aannemer F.L. Liebregts paste de GeoCrete-methode met onderaannemer Terrastab in 2010 voor het eerst toe bij een dijkproject in het Zeeuwse Yerseke. In 2015 deden ze hetzelfde bij een dijkversterking in de Sint Pieterspolder aan de Oosterschelde. Terrastab boekte eerder al successen met de toepassing, bijvoorbeeld tijdens de bekleding van een haven in Kats in 2007. Het zijn testcases die laten zien dat dit een innovatief en duurzaam alternatief is voor traditionele oplossingen.

De constructie is ijzersterk en er hoeft geen nieuw materiaal te worden gestort of opnieuw te worden verplaatst. Mede daardoor is het werk sneller klaar. En dat is precies waar in de komende decennia behoefte aan is. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat moeten tot 2050 namelijk honderden kilometers dijk worden versterkt. Een drukke planning, waarbij Rijkswaterstaat zoekt naar slimme methodes die kostenbesparend zijn en die het milieu en de omgeving minder belasten.

Constructieve stabilisatie is een slimme werkmethode met veel voordelen. Maar hoe werkt dit systeem nu in de praktijk? Bij veel dijken is de onderlaag te zacht of van te slechte kwaliteit om bijvoorbeeld een zetsteenconstructie op aan te brengen. Om die grond te verbeteren, kiezen aannemers doorgaans voor funderingen waarbij ze de oude kleilaag weghalen en een nieuwe klei- of puinlaag aanbrengen. Met alle aan- en afvoerkosten (en omgevingsoverlast) van dien. Bij constructieve stabilisatie waardeer je die zachte of slechte onderlaag (van ongeveer 50 cm dikte) op door deze te vermengen met cement. Normaal gesproken werken in de grond aanwezige stoffen, zoals humuszuren, de hydratatie van het cement tegen. De toeslagstof GeoCrete isoleert deze schadelijke organische componenten en stimuleert tegelijkertijd de hydratatie van het cement. De gewenste waterdoorlatendheid bepaal je door de verhouding GeoCrete en cement vooraf af te meten. Dit mengsel wordt ter plaatse gemixt en vervolgens in de grond gefreesd. Het resultaat is een sterke, natuurlijke en zeer duurzame onderlaag, die sneller en tegen lagere kosten is aan te brengen.

Tijd voor de volgende stap
Allemaal eigenschappen en voordelen die van essentieel belang zijn bij de vele aankomende projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsplan. Iets dat Rijkswaterstaat onderstreept. Als opdrachtgever gaf RWS aan gelukkig te zijn met het resultaat van de testcases. De volgende stap is nu om mee te draaien met een onderzoeksprogramma van het Innovatie TestCentrum, zodat de methode ook officieel als gangbaar wordt erkend en geaccepteerd. Er zijn al rekenparameters ontwikkeld. Verschillende engineeringbureaus ondersteunen de verdere toepassing. De praktijk laat zien dat het veilig kan worden toegepast en duurzaam is.

Andere mogelijkheden
De toepassing van constructieve stabilisatie past binnen de koers die aannemers als F.L. Liebregts varen, waarbinnen innovatie een belangrijke rol speelt. Op die manier bouwen overheid en aannemerij samen aan een duurzame toekomst. Innovatie schept nieuwe kaders en zorgt voor een excellerende bouwkolom. Maar ook buiten de waterbouw is er veel potentieel voor constructieve stabilisatie. Zo wordt er gekeken naar toepassingen in de wegenbouw en naar oplossingen in het buitenland. Bijvoorbeeld in overstromingsgebieden. Landen als China en Bangladesh, waar men met minder (financiële) middelen toch bescherming nodig heeft.

Meer informatie:
www.terrastab.nl
www.geocrete.net