Herman Dijk nieuwe voorzitter bestuur Wateropleidingen

“Mijn wens: vakmensen, nu én straks”

Herman Dijk, Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta, is per medio 2017 benoemd tot voorzitter van het bestuur van Wateropleidingen. In het bestuur van Wateropleidingen is de watersector breed vertegenwoordigd. De bestuursleden stellen het beleid, de begroting en de jaarrekening vast. In deze blog geeft Herman Dijk zijn visie op vakmanschap in de watersector, voor 2018 en voor op de langere termijn.

 Lees hier de blog van Herman Dijk

Jaarplan 2018 Wateropleidingen: Actueel in kennis en kunde
Wateropleidingen is al meer dan 20 jaar een onafhankelijk en innovatief opleidingsinstituut voor de watersector. In het Jaarplan 2018 ligt het accent op ‘Actueel in Kennis en kunde’. Actueel vakmanschap vraagt om bijblijven in ontwikkelingen en innovaties, maar ook in leren van oplossingen die anderen kiezen. Om hierop in te spelen kiest Wateropleidingen ervoor om in 2018 het cursusaanbod te consolideren, via samenwerking het aanbod te verbreden en de vaardigheden beter te etaleren binnen de cursussen. Deze accenten zijn uitgewerkt in drie aandachtsgebieden, namelijk:

  • Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid
  • Digitaal in waterwerk en lifelong learning
  • Internationaal vakmanschap: World Water Academy en Aquadactics