Heijmans onderhoudt wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Heijmans begint dit voorjaar met herstel en onderhoud van (polder)wegen en fietspaden in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hiervoor hebben beide partijen een raamovereenkomst van één jaar gesloten. Het project Wegenonderhoud 2019 dat Heijmans gaat uitvoeren, voorziet onder meer in onderhoud en reparatie van asfaltverharding en wegmarkeringen. Na afloop van overeenkomst kan deze verlengd worden.

Met het project wil het hoogheemraadschap al zijn wegen in Noord-Holland, (ten noorden van het Noordzeekanaal; in totaal circa 1.400 kilometer) onderhouden om de kwaliteit en de veiligheid ervan te behouden. Heijmans kreeg het project onder meer gegund vanwege toepassing van hoogwaardig asfalt met een lange levensduur. Ook de manier waarop Heijmans de logistieke (productie)keten inzichtelijk maakt voor HHNK heeft aan de gunning bijgedragen. Het project wordt door een vast onderhoudsteam uitgevoerd dat ook gebruikmaakt van slimme walsen. Daarnaast geeft Heijmans invulling in de duurzaamheidsambitie van HHNK door de inzet van modern en schoner materieel.

Werk in de buurt

Naast onderhoud en reparatie van asfalt en wegmarkeringen, zal Heijmans ook waar nodig bermverharding en straatwerk herstellen. De locaties en momenten waarop Heijmans aan de wegen werkt, worden vermeld op de website van HHNK.

Over het hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de waterschapstaken, zoals de zorg voor veilige dijken en schoon oppervlaktewater, in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief Texel). Daarnaast heeft het waterschap van oudsher meerdere (polder)wegen en fietspaden in beheer.