Hefbrug Boskoop gestremd wegens constructieve onveiligheid

Hefbrug Boskoop - Foto: Provincie Zuid-Holland

De hefbrug in Boskoop is sinds donderdagavond 10 oktober 2019 gestremd voor zowel weg- als scheepvaartverkeer. De werkzaamheden die nodig zijn om de veiligheid van de brug te garanderen, gaan in ieder geval nog tot 18 november duren.  

Begin 2019 is roestvorming geconstateerd. Dit gaf aanleiding tot verdergaande inspecties en onderzoek door de onderhoudsaannemer, en een second opinion-onderzoek door het onafhankelijk ingenieursbureau Rotterdam. Daaruit bleek dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van aanvullende maatregelen op dit moment constructief niet veilig is, waarop de provincie Zuid-Holland de stremming instelde.

Werkzaamheden
De onderhoudsaannemer is gestart met werkzaamheden die nodig zijn om de constructieve veiligheid weer te garanderen. Sinds 12 oktober wordt gewerkt aan het verstevigen van de constructie van de heftorens. Ook is onderzocht welke verdere maatregelen nodig zijn. In beide torens wordt een aanvullend windverband aangebracht, dat zorgt voor stabiliteit bij harde wind. Ook zijn enkele verbindingspunten, die aangetast zijn door roest, hersteld. Nu de brug toch gestremd is wordt een deel van het planmatig onderhoud vast uitgevoerd, omdat dat de sluitingsduur tijdens het planmatig onderhoud zal verkorten.

Gevolgen voor scheepvaart
De stremming betekent dat er geen doorgaande verbinding is over de Gouwe. Scheepvaart moet gebruikmaken van een omleidingsroute. De provincie Zuid-Holland zegt er alles aan te doen om de overlast voor scheepvaartverkeer te beperken. Zo is bestemmingsverkeer mogelijk gemaakt. Om onveilige en onduidelijke situaties te voorkomen zijn ballenlijnen neergelegd. Verzoeken van schippers om doorlating worden steeds individueel beoordeeld.

Wegverkeer
Voetgangers en fietsers/brommers kunnen gebruikmaken van een pontonbrug. Automobilisten en vrachtverkeer moeten omrijden. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld die is aangegeven met bebording.

Andere hefbruggen
Daarnaast is Zuid-Holland een onderzoek gestart naar twee soortgelijke bruggen in de provincie – Waddinxveen en Gouwesluis. Er zijn geen aanwijzingen dat deze bruggen op dit moment niet veilig zijn.