Haalbaarheidsstudie: goederenvervoer per hyperloop kansrijk

Haalbaarheidsstudie hyperloop: artists impression van hyperloop in landschap

De realisatie van een hyperloopnetwerk voor goederen tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland in Nederland zorgt voor een reductie van één miljoen ton CO2-uitstoot en kan leiden tot een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat Hardt Hyperloop heeft uitgevoerd in samenwerking met Antea, Balance, Royal HaskoningDHV en SCenergy binnen The Hyperloop Development Program. Goederenvervoer per hyperloop heeft ook een positieve economische impact op de logistieke sector en zorgt voor een betere benutting en het vrijmaken van capaciteit van de huidige infrastructuur.

Hardt Hyperloop, dat bezig is met de ontwikkeling van de hyperloop, ziet grote kansen voor de logistieke sector om gebruik te maken van dit duurzame en snelle vervoermiddel. Eerst op regionaal niveau en later op nationaal en Europees niveau. Dominik Härtl van Hardt Hyperloop, die de Cargo-hyperloop Holland-studie leidde, legt uit: “We hebben de toekomstige gebruikers van het systeem en andere belangrijke belanghebbenden rechtstreeks betrokken. Voor dit project hebben we een samenwerking opgezet van 35 stakeholders uit de private en publieke sector. Daaronder waren enkele van de grootste Nederlandse exporteurs uit de tuinbouw- en versindustrie. Ze leverden niet alleen cruciale input voor de productvereisten, maar droegen ook bij aan de selectie van de locaties van de hubs en de route-uitlijning.

Tracé

Het project volgt grotendeels de snelweg A4, die steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met elkaar verbindt. De A4 is cruciaal voor de economische prestaties van deze regio. Het behoort echter ook tot de meest overbelaste van Nederland.
De huidige voorgestelde oplossingen zullen dit probleem slechts gedeeltelijk oplossen. Hyperloop zou capaciteit kunnen toevoegen en daardoor congestie op bestaande infrastructuur kunnen verminderen en tegelijkertijd de connectiviteit en productiviteit kunnen verhogen.”

Hyperloop speelt in op de vraag naar duurzame oplossingen

Een zeer belangrijk resultaat van het onderzoek is dat de realisatie van Cargo-hyperloop Holland bijdraagt ​​aan een substantiële reductie van de CO2-uitstoot. Dominik Härtl licht toe: “In de berekeningen hebben we rekening gehouden met de aanleg van de infrastructuur en de bijbehorende hubs. Ook dan kunnen we een groot netto positief effect van 0,6 miljoen ton CO2 behalen na 30 jaar operatie. De hyperloop is dus het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen voor (snel) goederenvervoer. Tegelijkertijd kunnen we in de nabije toekomst een systeem creëren om mensen te vervoeren.”

Minder ongevallen, lawaai en files

Het onderzoek toont ook aan dat een hyperloopnetwerk negatieve neveneffecten van de logistieke sector terugdringt. “Denk aan minder ongevallen, minder lawaai en minder files”, legt Härtl uit. Door alleen de corridor te realiseren zou in 2030 al kunnen betekenen dat er dagelijks bijna 1.100 vrachtwagens minder over de A4 hoeven te rijden. Met een verdere uitbreiding zou het hyperloopnetwerk in 2050 dagelijks meer dan 2.500 vrachtwagens kunnen vervangen. Het biedt dan een duurzaam alternatief bieden voor vluchten binnen Europa.

Investering die loont

De aanleg van een hyperloopnetwerk vergt een forse investering. Härtl: “De kosten voor het project worden geschat op ongeveer 1,5 miljard euro. Dit is veel minder dan de wegeninvesteringen die in het recente verleden voor de regio zijn gedaan en gepland. Daar staat tegenover dat de economische winst aanzienlijk is. Het geeft bijvoorbeeld de industrie een boost en biedt werkgelegenheid aan zeker 13.000 mensen. Samen met de CO2 -besparingen en verbeteringen in transporttijd en betrouwbaarheid die kunnen worden bereikt, maakt het hyperloop een zeer goede investering.”

Route tussen de Greenports als potentiële pilot

De studie beveelt de implementatie van de gehele Cargo-hyperloop Holland-corridor aanbevolen. Het project kan een voordeel opleveren van ongeveer 3,2 miljard euro. Door de baten en kosten met elkaar te vergelijken, blijkt dat het project een netto contante waarde van bijna 2 miljard euro oplevert en een baten-kostverhouding van 2,62 heeft. Dit is hoog voor vervoersinfrastructuurprojecten. Die voordelen kunnen nog groter zijn bij het vervoer van passagiers binnen dezelfde infrastructuur.

In het onderzoek zijn ook verschillende delen van de corridor afzonderlijk onderzocht om hun levensvatbaarheid als pilot te beoordelen. Hier is de verbinding tussen de Greenports bijzonder kansrijk en laat ook als op zichzelf staande route sterke economische prestaties zien. Härtl: “Een Greenport-route zou kunnen dienen als technologiedemonstratie. Het toont hoe hyperloop zou functioneren tijdens commerciële operaties. Op zijn beurt zou deze route kunnen helpen om maatschappelijk draagvlak te creëren en ook mensen aan te moedigen om met de hyperloop te reizen door de veilige werking ervan aan te tonen.”

Ambitie

Uit het onderzoek blijkt dat de hyperloop een investering is die duurzaam en economisch is. Dominik Härtl concludeert: “De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Onze aanbeveling is een haalbaarheidsstudie die een meer gedetailleerde beoordeling van alle aspecten. Het Nederlandse MIRT-programma zou kunnen dienen als de juiste omgeving, waardoor dit project naar een volgende fase kan worden gebracht. Onze ambitie is om de eerste route tegen het einde van dit decennium operationeel te hebben en dit project zou heel goed een van de eerste hyperlooproutes wereldwijd kunnen zijn.”