Zoutkamp
De oude zeedijk in Zoutkamp (foto: Noorderzijlvest).

Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is door ‘Green Deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw’ beloond met een ‘Duurzame Parel’. Volgens de beoordelingscommissie onderscheidt het project zich op het gebied van duurzaamheid. De samenwerking van waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en gemeente Het Hogeland omvat meerdere infra- en waterbouwprojecten en geeft impulsen aan de leefbaarheid in Zoutkamp.

Het project omvat het bouwen van een nieuw modern gemaal in de ‘voormalige’ zeedijk direct naast de rijksmonumentale Hunsingosluis, het ombouwen van de rijksmonumentale Hunsingosluis tot een schutsluis voor beroeps- en recreatievaart, het verleggen van de regionale waterkering in het dorp naar de ‘voormalige’ zeedijk, zodat de oude waterkering weer de vroegere functie terugkrijgt, en het ‘vispasseerbaar’ maken van het nieuwe gemaal en de schutsluis.

Impulsen en investeringen
Vanuit de opgave van het waterschap volgde een reeks kansen die de cultuurhistorie, leefbaarheid, economie en recreatieve functie van het dorp Zoutkamp impulsen kunnen geven, stelt Noorderzijlvest. Het proces om die ideeën vorm te geven samen met de provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en het dorp loopt al een tijdje. De betrokken partijen hebben ook de bereidheid getoond om er de buidel voor te trekken. Deze week nog werd bekend dat de provincie Groningen geld investeert in de aanleg van een fietsbrug over het Reitdiep bij Zoutkamp. De realisatie van een aantrekkelijke fietsverbinding is één van de kansen die als positieve impuls voor het dorp is benoemd. De uitvoering van de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is gepland vanaf 2023.

Green Deal
Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (DGWW) ondertekend door ruim zestig partijen uit de sector. Die partijen komen uit de gehele spoor- en gww-sector. In deze samenwerking willen de betrokken partijen duurzaamheid in de héle sector naar een hoger plan tillen.

Alles over de Nieuwe Waterwerken is te lezen via de website van Waterschap Noorderzijlvest. Meer over Green Deal Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw leest u op www.duurzaamgww.nl.