Bodemdaling leidt tot uiteenlopende problemen en de oplossing daarvan kan aardig in de papieren lopen (foto: Platform Slappe Bodem/Vincent Basler).

Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen voor de dalende bodem in steden. Het project start dit voorjaar en is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland, in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en bekostigd uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Zes jaar ervaring bij de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda vormt het vertrekpunt voor de Toolbox.

Het project kent zes thema’s: Rechten & Plichten, Kosten & Baten, Aanpak & Dialoog, Onderzoek & Modellering, Eigendom & Riolering, Bodemdaling & Erfgoed. In een infographic die de gemeente en het hoogheemraadschap hebben laten maken, staat meer informatie over de inhoud van de thema’s. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, maar ook adviseurs en onderzoekers kunnen tot de zomer van 2022 deelnemen aan bijeenkomsten, meedenken over onderzoek en gebruik maken van concrete tools.

Steeds duurder
Veel steden in Nederland hebben te maken met bodemdaling. Dat leidt tot uiteenlopende problemen voor de overheid, voor eigenaar-bewoners en ondernemers. Te denken valt aan funderingsschade en verzakkingen, maar ook aan de noodzaak om tuinen en wegen steeds opnieuw op te hogen. Jaar na jaar wordt leven met een dalende bodem duurder.

Lessen uit Gouda
De ervaring in de binnenstad van Gouda laat zien dat er veel komt kijken bij de zoektocht naar de beste oplossing: bodemonderzoek, modellering van waterstromen, juridisch onderzoek, funderingsonderzoek, zorgvuldige communicatie en nog meer. Met de Toolbox zeggen de initiatiefnemers deze lessen uit Gouda toegankelijk en toepasbaar te hebben gemaakt en waar nodig met onderzoek aangevuld.

Meer informatie over de aanpak in Gouda is te vinden op www.gouda.nl/stevigestad.

Bodemdaling
Veel steden in Nederland hebben te maken met bodemdaling (foto: Platform Slappe Bodem/Vincent Basler).