Gijs de Vries en Louise Verheij van Wijk treden toe tot TNO Raad van Toezicht

Mr. P.G. (Gijs) de Vries en Ir. L. (Louise) Verheij van Wijk

Gijs de Vries en Louise Verheij van Wijk worden door de Kroon benoemd als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van TNO.

Mr. P.G. (Gijs) de Vries volgt de heer Kees Linse op, die op 1 juli dit jaar aftrad wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar. De heer de Vries heeft sinds 1983, na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht, uiteenlopende functies vervuld op het gebied van strategie, beleidsvorming en procesverbetering.

Ir. L. (Louise) Verheij van Wijk zal mevrouw Ingrid Faber gaan opvolgen als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Faber verlaat de Raad van Toezicht wegens het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn. Mevrouw Verheij van Wijk studeerde Aerospace Engineering aan de TU Delft. Zij heeft vanaf 1996 verschillende leidinggevende functies vervuld, altijd op het snijvlak van technologie en mens, en specifiek op het relevant maken van technologische innovaties voor de mens.