klimaatneutraal
Foto: KNB Keramiek

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger versnellen hun inzet voor het realiseren van klimaatneutrale fabrieken op het Gelders eiland en in De Liemers. Onder toeziend oog van de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer ondertekenden ze op 16 juli een intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. De fabrikanten willen hun broeikasgasemissie voor 2030 tenminste halveren.

Brick Valley is een nationaal Koplopersprogramma van vier fabrikanten van bouwkeramiek, gericht op het gezamenlijk verkennen en toepassen van verschillende duurzame technologieroutes die leiden naar een gemeenschappelijk klimaatneutrale energievoorziening. Doel is tenminste halvering van de broeikasgasuitstoot in 2030 van hun zes fabrieken in Oost-Nederland. Het icoonproject wordt ondersteund door branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en vormt een door provincie Gelderland erkende bijdrage aan de klimaatopgave.
Tekst loopt door onder de foto

klimaatneutraal
De ondertekening van de intentieverklaring voor Brick Valley (foto: KNB).

‘Grote stappen’
Gedeputeerde Jan van der Meer: “In het Gelders Klimaatplan hebben we nadrukkelijk opgenomen dat ook de Industrie verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatneutraal te worden. Daarom ben ik blij dat deze vier fabrikanten met elkaar nu echt grote stappen willen maken. De Industrie verduurzamen is niet gemakkelijk, dat beseffen we terdege. Maar het moet wel gebeuren. Alleen zo kunnen we Gelderland klimaatneutraal maken.”

Technology Roadmap
Door ondertekening bundelen de baksteenfabrikanten met Gelderse productielocaties hun krachten voor onderzoek naar nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking en mogelijkheden voor waterstofproductie. Verder wordt een haalbaarheidsstudie gestart voor het stoken met biogas en worden mogelijkheden verkend tot Carbon Capture and Storage/Usage. De prioritering van energiethema’s sluit geen andere duurzame energietechnologieën uit. Bron voor inspiratie en leidraad vormt de eerder door KNB opgestelde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. Om een duurzame energievoorziening binnen het plan Brick Valley zo snel mogelijk te gaan realiseren, wil de keramische industrie optrekken met kennisinstellingen, overheden, netwerkbedrijven, lokale stakeholders en andere ketenpartners.

Rijke baksteenhistorie
Het duurzaamheidprogramma Brick Valley speelt zich af in een gebied ten oosten van Arnhem. Het gebied, bekend als Gelders Eiland en De Liemers, kent van oudsher veel baksteenfabrieken. Anno 2021 worden er dagelijks meer dan een miljoen bakstenen gemaakt voor toepassing in gevels en straten in heel Nederland, maar ook daarbuiten.

klimaatneutraal
Illustratie: KNB