Functioneringssluiting stormvloedkering Ramspol op 1 oktober

Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 1 oktober 2019 van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. Zo kan de kering worden getest en geïnspecteerd. Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is.

Publiek welkom op uitkijkpunt
Bezoekers zijn dinsdag 1 oktober van harte welkom om het sluiten van de Ramspolkering te bekijken vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug (Balgweg te Kampen). Medewerkers van Rijkswaterstaat geven hier van 09.00 tot 14.00 uur uitleg. Catering, sanitaire en regenvoorzieningen zijn niet aanwezig. Het is niet mogelijk het bedieningsgebouw te bezoeken. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug.

Balgstuw
De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen, omdat anders zo’n 115 km aan dijken opgehoogd moest worden. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Stormvloedkering
De stormvloedkering Ramspol is een van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar getest. Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voert Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten.

Stremming scheepvaart
Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 1 oktober van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd.