Foto: Rijkswaterstaat/Siebe Swart

In de komende jaren breidt Zuidasdok, met de verbreding van de A10 Zuid, het aantal bruggen over de Schinkel uit. Om ruimte te maken moeten twee bedieningstorens wijken en de bediening worden verplaatst. Het verplaatsen van de bediening van de Schinkelbruggen is gegund aan EQUANS.

Op dit moment worden de bruggen nog bediend vanuit de bedieningstorens. In opdracht van Zuidasdok zorgt EQUANS ervoor dat de huidige bediening van de vijf bruggen over de Schinkel wordt verplaatst naar een tijdelijke bedienlocatie naast de Nieuwe Meersluis, zodat de huidige bedieningstorens niet meer nodig zijn terwijl de bruggen wel blijven functioneren. Beide bedieningstorens zijn zo ontmanteld vóór de start van de aanpassing van knooppunt De Nieuwe Meer. Dat levert tijdwinst op.

Tijdelijke bedienlocatie

Bij deze complexe operatie is EQUANS onder andere verantwoordelijk voor het inrichten van een tijdelijke bedienlocatie, het realiseren van communicatie- en zichtsystemen op de bruggen en het verplaatsen van de (nood)bediening en scheepsvaartseinen. De verplaatsing van de bediening start naar verwachting in het najaar van 2022. Jelmer Wittebol, projectmanager EQUANS: “Vanuit onze ambitie werken we samen met onze opdrachtgever, stakeholders en partners aan een duurzaam en bereikbaar Nederland. Dit project sluit daar perfect op aan, want samen zijn we verantwoordelijk voor de realisatie van het werk met minimale overlast voor het verkeer over water, het spoor en de weg.”

Betere bereikbaarheid

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. “Voor deze complexe opdracht hebben we drie specialistische bedrijven benaderd met als resultaat twee kwalitatief goede biedingen. De bieding van EQUANS kwam daarbij als winnaar uit de bus. We zien uit naar een constructieve samenwerking met EQUANS. Dit is een belangrijke stap op weg naar de reconstructie van Knooppunt de Nieuwe Meer”, aldus Ferdinand Bockhoudt, projectmanager Knooppunten Zuidasdok. De uitvoerende werkzaamheden omtrent de tijdelijke bediening van de bruggen worden naar verwachting in april 2023 opgeleverd, zodat daarna de werkzaamheden voor de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer van start kunnen gaan.

Staande Mastroute

De Schinkelbruggen maken onderdeel uit van de Staande Mastroute, een doorgaande vaarweg voor de beroepsvaart en zeilschepen die van Zeeland via het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen loopt. De bruggen moeten dus altijd open kunnen, ook als Zuidasdok aan de bruggen of de bediening gaat werken.

Schinkelbrug in de toekomst

Nadat Zuidasdok de A10 heeft verbreed, krijgt de automobilist al in het knooppunt De Nieuwe Meer de keuze uit rijstroken voor bestemmingsverkeer en voor doorgaand verkeer. De Schinkelbrug bestaat dan uit acht beweegbare bruggen. De huidige bedientorens hebben dan plaats gemaakt voor de nieuwe bruggen en de bediening vindt dan op afstand plaats door Waternet.

Knooppunt De Nieuwe Meer

De werkzaamheden maken deel uit van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. De aanbesteding van dat contract loopt nu nog en wordt naar verwachting eind 2022 gegund. Het project knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van Zuidasdok, ontsluit en maakt een betere doorstroming op de A10 Zuid mogelijk.