Dankzij de samenwerking in het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) zou de emissieloze bouwplaats al in 2026 i.p.v. 2030 gerealiseerd kunnen worden, verwachten de initiatiefnemers (illustratie: ENI).

Bouwbedrijven, importeurs en ontwikkelaars van bouwmaterieel, internationale concerns, startups en leveranciers van energiedragers werken sinds 17 september samen in het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Doel daarvan is de invoering van emissieloos werken in de bouw te versnellen. Volgens de initiatiefnemers doet de sector al veel aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot, maar gaat het traag.

Doordat de bouw te veel stikstof uitstoot, worden vergunningen niet afgegeven. Regelgeving is gericht op een zero-emissiebouwplaats vanaf 2030, ofschoon niet bekend is of dit ook realiseerbaar en afdwingbaar is. In het huidige tempo gaat de branche deze doelen nooit halen, stellen de inititatiefnemers van ENI. Ze willen versnellen om te zorgen dat er gebouwd blijft worden. Daarvoor is volgens hen een nieuwe manier van samenwerking nodig in de bouwketen. Het netwerk gaat zich richten op het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van vooral zwaar bouwmaterieel op waterstof of elektra. Daardoor zou de emissieloze bouwplaats tegen aanvaardbare kosten al in 2026 i.p.v. 2030 gerealiseerd kunnen worden, zo verwachten de betrokken bedrijven.

Kinderschoenen
Het aanbod van zero-emissiematerieel is nog minimaal. Elektrische en waterstoftoepassingen van bouwmaterieel staan in de kinderschoenen, vooral wat betreft materieel vanaf 30 ton. En daar zit volgens ENI voor een groot deel het emissieprobleem. Ook moet er op de bouwplaats een netwerk gemaakt worden om überhaupt netaansluitingen met voldoende capaciteit te hebben en te kunnen beschikken over waterstof. Het materieel op waterstof of elektrisch is nu 2 à 3 keer duurder dan vergelijkbaar materieel op fossiele brandstoffen. Het idee is dat doordat binnen ENI fabrikanten en eindgebruikers samenwerken, machines sneller ontwikkeld kunnen worden. En door de samenwerking met opdrachtgevers en netwerkbedrijven kan bovendien een netwerk van waterstof of elektra mogelijk worden gemaakt. Zo dalen de kosten van emissieloos bouwmaterieel veel sneller, dan indien een bedrijf zelfstandig een emissieloze machine ontwikkelt.

Samenwerken
Binnen de het netwerk dat de initiatiefnemers voor ogen staat garanderen bouwers de afname van het materieel en helpen ze mee met de ontwikkeling door onderzoek op de bouwplaats. Leveranciers en importeurs versnellen de ontwikkeling van emissieloze motoren en retrofit toepassingen. Leveranciers van duurzame energiedragers zorgen voor levering op de bouwplaats van waterstof en voorzieningen voor elektra. Verder wordt de samenwerking gezocht met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), om te voorzien in de kennis die nodig is.

Onderzoeksvragen
Op 17 september zijn in een webinar door de 23 ENI-leden de issues besproken die de komende maanden worden onderzocht. De eerste concrete resultaten over de onderzoeksvragen zijn nog voor het eind van het jaar te verwachten, meldt ENI. Meer informatie is te vinden op www.emissieloosnetwerkinfra.nl.