Eerste publiek-private snelweg overgedragen aan Rijkswaterstaat

Na een concessieperiode van achttien jaar is het A59-tracé tussen Rosmalen en Geffen overgedragen aan Rijkswaterstaat. Het betreft het eerste stuk snelweg dat in Nederland werd ontworpen en gerealiseerd in publiek-private samenwerking (pps).

Het consortium Poort van Den Bosch heeft het tracé ontwikkeld: het verzorgde zowel ontwerp, financiering, aanleg als onderhoud gedurende de periode vanaf 2003. In het consortium participeren BAM PPP, Fluor Infrastructure en Boskalis.

Het negen kilometer lange tracé is gebouwd in de periode 2003 – 2005; de voormalige provinciale weg werd omgebouwd tot snelweg, met meerdere aansluitingen, een fietstunnel en ecoducten. Tot en met 2020 heeft Poort van Den Bosch vervolgens het onderhoud van de weg verzorgd.

Indertijd koos men voor de pps-constructie, omdat de benodigde middelen (220 miljoen euro) sneller beschikbaar konden komen dan dat de overheid het bedrag vrij kon maken.