Het invaren van de eerste deur van de sluis in IJmuiden (foto: Rijkswaterstaat).

De eerste sluisdeur van de zeesluis in IJmuiden ligt op zijn plaats. De deur die 72 meter lang is, 11 meter breed en 24 meter hoog is vorige week met uiterste precisie in de deurkas van het buitenhoofd gevaren. Voordat de deur versleept kon worden naar zijn definitieve plaats in het buitenhoofd, is eerst 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gegraven om deze op diepte te brengen. De sluisdeur lag al sinds begin 2019 in IJmuiden waar de deur voorzien van alle noodzakelijke technische installaties.

Het plaatsen van de deur is in etappes verlopen. De komende maanden zal de werking van de deur worden getest. Naast de functie van toegangspoort tot de zeesluis maakt de deur ook onderdeel uit van de toekomstige hoogwaterkering, die hiermee een stap dichterbij is. De twee andere sluisdeuren voor de zeesluis liggen tijdelijk geparkeerd in de Amerikahaven, in afwachting van de afronding van de bouw van de deurkas van het binnenhoofd. Ook deze deuren zijn afgebouwd en getest. Zodra het mogelijk is de deuren in de deurkas van het binnenhoofd te plaatsen, gaan ze vanuit de Amerikahaven op transport naar de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Grootste zeesluis ter wereld
Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Problemen
De bouw van de zeesluis verloopt niet zonder slag of stoot. Door allerlei tegenvallers is de planning flink uitgelopen en zijn de kosten ook veel hoger dan vooraf gepland. Minister van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer in oktober 2018 in een Kamerbrief over wat er mis ging bij de aanleg van de zeesluis in IJmuiden. Het consortium OpenIJ, dat bestaat uit de bouwers BAM en VolkerWessels, bracht in december 2017 naar buiten dat er aanpassingen in het ontwerp nodig zijn.