Op 31 mei 2022 maakte het Agentschap Telecom de graafschadecijfers bekend over 2021. Opnieuw zijn deze cijfers niet gedaald. Oorzaken verschillen, maar de periode waarin de graafketen ruimte en ondersteuning krijgt om zelfstandig een verschil te maken en de trend te keren is hierbij ten einde.

Oorzaak en gevolg van graafschades
De oorzaken van graafschades verschillen, maar onnauwkeurige metingen van kabels en leidingen tijdens het aanleggen of bij revisies van huisaansluitingen lijken de grootste boosdoener te zijn. Vinden er namelijk op basis van onnauwkeurig ingemeten data op een later moment graafwerkzaamheden plaats, dan is de kans op schade vele malen groter omdat de daadwerkelijke ondergrondse situatie niet overeenkomt met de beschikbare data.
Het gevolg van graafschades gaat verder dan extra kostenposten, tijdsverlies en benodigde aanpassingen in de planning. Er ontstaat maatschappelijke hinder in de vorm van overlast bij bewoners. Denk hierbij aan het openbreken of langer openliggen van straten en het tijdelijk ontbreken van voorzieningen, zoals water, gas, elektra of telecom. Graafschades zorgen dus voor extra kostenposten, een slecht imago en maatschappelijk hinder, terwijl het makkelijk te voorkomen is.

Hoe gaan we verder?
Om verdere onnodige schades te voorkomen, richt het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP) zich nu nog nadrukkelijker op procesverbetering. Naast het bieden van ondersteuning, komt het accent nadrukkelijker te liggen op het controleren en sanctioneren. Vanaf 1 oktober 2022 zal er vanuit het DSP een duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor nauwkeurige, digitale GPS-metingen. Voldoet een organisatie niet aan deze richtlijnen, dan is de kans op een samenwerking met het DSP op dit gebied minder waarschijnlijk.

Inspelen op de nieuwe richtlijnen
Geodirect zet zich al jaren in voor procesverbetering. Een voorbeeld daarvan is de “Digitale Monteur”. Een monteur die met de juiste middelen snel, makkelijk en centimeternauwkeurig inmeet bij een open sleuf op basis van coördinaten. Het is zo simpel als een ‘stok’ op het juiste meetpunt zetten, 100% betrouwbaar en geheel onafhankelijk van niet-constante referentiepunten, zoals een gevel die later uitgebouwd kan worden. Diezelfde monteur kan zonder specialistische kennis de metingen automatisch doorzenden naar kantoor. De systemen van Geodirect verzekeren de monteur ervan dat alle informatie correct en compleet is. Mist het systeem informatie, dan krijgt de monteur een signaal om de ontbrekende informatie in te vullen. Dat voorkomt dat er later moet worden teruggegaan.

Na een laatste controle wordt alle data via de cloud verstuurd naar de databases van het DSP. Een proces dat sneller, accurater en makkelijker uitgevoerd kan worden, zónder risico op dataverlies door het verkeerd overnemen van gemeten data.

Dit geoptimaliseerde proces van Geodirect voldoet geheel aan de nieuwe richtlijnen vanuit het DSP, helpt met het versterken van de eigen concurrentiepositie en garandeert de betrouwbaarheid van data!

Verbeteren concurrentiepositie
De geoptimaliseerde werkprocessen en bijbehorende betrouwbare hard- en software van Geodirect biedt kansen voor (onder)aannemers om te (blijven) voldoen aan de aangescherpte richtlijnen vanuit het DSP en om de algehele concurrentiepositie te versterken.
Geodirect biedt omscholing op maat aan, geheel afgestemd op de wensen van de gebruiker. Binnen een dag is de omscholing gereed en kan de monteur professioneel aan de slag. Na de omscholing is ondersteuning vanuit Geodirect kosteloos en altijd op maat; op afstand indien mogelijk, op locatie wanneer nodig! Zo zorgen we altijd voor een optimaal resultaat!

Meer informatie aanvragen
Wilt u meer weten over de nieuwe richtlijnen vanuit het DSP en/of de kansen die Geodirect biedt? Neem dan nu contact met ons op of klik door naar de informatiepagina over De Digitale Monteur!