Duurzame versterking Lekdijk van start

Openingshandeling met de eerste middelzware rupsgraafmachine op waterstof in Nederland, die Mourik Infra mede kon ontwikkelen binnen het innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk |foto: HDSR

In de uiterwaarde van natuur- en recreatiegebied Salmsteke, nabij Lopik, is op 23 juni het startsein gegeven voor de versterking van de Lekdijk. De dijk wordt over een lengte van 55 kilometer versterkt, en Salmsteke bijt het spits af. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met haar gebiedspartners kiezen voor een innovatieve, duurzame en efficiënte aanpak van het versterkingsproject.

Aan de eerste hap uit de grond, die het versterkingsproject officieel van start deed gaan, ging intensieve voorbereiding vooraf. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en haar gebiedspartners, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en gemeente Lopik,  innovatiepartner Mourik Infra en HWBP kijken terug op een eerste succesvolle samenwerking.

Sterke Lekdijk

Het hoogheemraadschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven in zes deeltrajecten. Samen vormen die het project Sterke Lekdijk, dat onderdeel is van het landelijke HoogWaterBeschermingsProgramma. Door uitwisseling van ervaringen kan elk volgend deeltraject zijn voordeel doen met de bevindingen van de eerder onder handen genomen dijktracés. Op die manier organiseert het project zijn eigen uitrol van duurzame innovaties.

Integraal werken

Els Otterman, dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: “Met deze dijkversterking wilden we van het begin af aan meer integraal werken, zodat we rekening konden halen met alle belangen die spelen, maar ook door de uitvoerende partijen samen verantwoordelijk te maken voor de oplossingen en resultaten. Daarmee zijn het echte innovatiepartners geworden, en daar ben ik trots op. Daarnaast gaan de werkzaamheden in een strak tempo, en heeft iedereen zijn best gedaan dat tempo bij te benen. Dat verdient echt een compliment naar onze partners.”