Hansweert
Vestigingsdirecteur Jan Pols van KWS Roosendaal, directeur Paul Vogelaar van Van Oord Nederland en dijkgraaf Toine Poppelaars (Scheldestromen) zetten hun handtekening (foto: KWS).

Op 3 oktober zijn de handtekeningen gezet voor de realisatiefase Dijkversterking Hansweert. Waterschap Scheldestromen en de aannemers KWS en Van Oord (samenwerkend in de combinatie Answest) gaven daarmee de aftrap voor het verhogen en aanpassen van de ruim vijf kilometer lange dijk.

De dijk loopt van het sluizencomplex Hansweert tot aan de Weg langs de Zeedijk bij Kapelle. Met de versterking moet de dijk weer voldoen aan de jongste veiligheidsnormen, die sinds 2017 gelden. Onlangs keurde het waterschap op basis van die normen nog een kwart van de Zeeuwse dijken af. Het grote doel is om Zeeland in 2050 bestand te laten zijn tegen de zeespiegelstijging en het dijkversterkingsproject Hansweert speelt daar een belangrijke rol in. Het project wordt mede gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Duurzaamheid in alle fasen van de keten

Binnen de realisatiefase staat duurzaamheid volgens de aannemerscombinatie hoog in het vaandel. De aanpak is gericht op alle fasen in de productie keten, van grondstofwinning tot aan recycling. Zo worden er zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toegepast en worden de transportafstanden van en naar het werk zo kort mogelijk gehouden. “Daarnaast maximaliseren wij het hergebruik van materialen die bij de dijkversterking vrijkomen. De milieubelasting wordt hierdoor met circa 50 procent verminderd”, aldus Answest. De dijk wordt opgehoogd en verbreed met zand en klei en op sommige plaatsen een stalen damwand. Zand en klei zullen worden aangevoerd per schip, over twee nieuw aan te leggen strekdammen.

Elektrisch materieel

Het is de ambitie van de aannemers om tijdens de realisatiefase van Dijkversterking Hansweert het vrijkomen van CO2 op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de uitvoering elektrisch materieel ingezet. Het gaat hierbij om twee elektrische graafmachines en naar verwachting één elektrische wiellader inclusief oplaadstation.