Duurzame damwand in Hoge Vaart bij Almere

duurzame damwand - foto
De duurzame damwand in de Hoge Vaart bij Almere | Foto: Provincie Flevoland

Provincie Flevoland start een pilot met de plaatsing van duurzame oeverbeschoeiing in de Hoge Vaart bij Almere. De duurzame damwand is 80 meter lang en bestaat deels uit hout en deels uit gerecycled plastic. De damwanden worden gemaakt in de Groene Plastic Fabriek (Save Plastics) in Almere produceert de duurzame damwanden uit gerecycled plastic afval. Het afval is afkomstig van de huishoudens van Almere. Met de pilot onderzoeken de provincie Flevoland en Save Plastics of deze damwanden aan dezelfde eisen van bestaande materialen kunnen voldoen en ook op de lange termijn een goed en duurzaam alternatief zijn.

Ideale combinatie van hout en plastic

De huidige oevers bestaan uit beton of uit hardhout. Het nadeel is dat deze na vele jaren gaan rotten op de waterlijn en daardoor afbreken. De nieuwe damwanden hebben een naaldhouten kern met kunststof omhulsel tot onder de waterlijn. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de beste eigenschappen van beide materialen. Gedeputeerde Cora Smelik is verheugd dat deze samenwerking tot stand gekomen is en Flevoland op deze manier een proeftuin kan zijn om de toepassing van innovatieve duurzame producten te stimuleren. Gedeputeerde Jan de Reus van Infra vult aan dat deze pilot bijdraagt aan de doelstellingen van het Duurzaamheidsprogramma Infra. Hierin is vastgesteld dat de CO2 footprint van de infrastructuur omlaag moet, en het aandeel circulaire producten omhoog.

Hergebruik van plastic afval uit Almere

De samenwerking komt voort uit een innovatiepartnerschap van de gemeente Almere met Save Plastics. Doel is in Almere een plastic fabriek te realiseren, die lokaal plastic afval omzet in waardevolle plastic producten. De Groene Plastic Fabriek maakt deel uit van het Europese Transform-CE project. Met TRANSFORM-CE is het streven om alle soorten plastic voor eenmalig gebruik uit gemeentelijke en commerciële afvalstromen om te zetten naar grondstoffen voor waardevolle nieuwe producten. De provincie Flevoland en andere MRA-overheden spraken in 2018 af pilot-producten uit de Groene Plastic Fabriek af te nemen voor gebruik in de openbare ruimte. De plastic damwand is daar een voorbeeld van.