Duurzame betonmengsels testen op de Afsluitdijk

Tegenvallers Afsluitdijk
Foto: Rijkswaterstaat

Acht marktpartijen uit de betonsector die duurzame innovaties hebben ontwikkeld kunnen hun duurzame betonmengsels testen op de Afsluitdijk. Deze door Rijkswaterstaat aangewezen proeftuin is begin april geïnstalleerd tijdens de InnovatieExpo 2021.

Verduurzaming van beton kan aanzienlijk aan de beperking van CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat is een grote opdrachtgever van omvangrijke infrastructuurprojecten, en ziet het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzame betonproductie te stimuleren. Voorzitter Jacqueline Cramer van het Betonakkoord, stelde tijdens de InnovatieExpo. “Het Betonakkoord is eind maart 2021 gestart met het innovatieprogramma ‘Duurzame betonketen’. Daarvoor hebben we opdrachtgevers nodig die helpen om betoninnovaties breed toepasbaar maken. De proeftuin Afsluitdijk is daar een perfect voorbeeld van.”

Innovatieve Levvel-blocs
Duurzame betonmengsels testen op de Afsluitdijk; de proeftuin is er een ideale locatie voor. Rijkswaterstaat: “De praktijktest gebeurt door er zogenoemde Levvel-blocs van te maken. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) gebruikt 75.000 van deze betonblokken om de Afsluitdijk te versterken. De proeftuin bestaat uit 32 Levvel-blocs, geproduceerd in de groene betoncentrale in Zaandam.” Elk van de acht marktpartijen die een duurzamere betonsoort hebben ontwikkeld kan 2 blokken per innovatie produceren. De proeftuin telt straks dus 16 verschillende mengsels. De innovatieve Levvel-blocs zijn echt onderdeel van de dijkversterking en moeten aan dezelfde eisen voldoen als de andere Levvel-blocs.”

De innovaties
De marktpartijen gebruiken een scala aan innovaties. C2CA Technology en Urban Mine BV hanteren nieuwe manieren van betonrecycling. Na het crushen van betonpuin is het zand en grind deels opnieuw bruikbaar; de kleinste deeltjes zelfs in bindmiddel voor cementvervanging. BTE Groep, Sibelco en Mobilis vervangen traditionele cementklinker met alkali-geactiveerde geopolymeren. Heidelbergcement, Dyckerhoff en BAM veranderen de receptuur van in de klinker geactiveerde bindmiddelen, en bereiken daarmee een lagere CO2-uitstoot bij hun productie.

Onderzoek
De innovatieve Levvel-blocs worden in de komende drie maanden op de Afsluitdijk geplaatst. Daarna zal het inspectie- en controle-instituut SGS de blokken periodiek testen op indring- en aantastingsmechanismen en materiaaleigenschappen. Dat gebeurt na 1, 2, 4, 7, 10 en 15 jaar. De proefblokken blijven in principe op de Afsluitdijk liggen. Alleen wanneer ze mettertijd toch onvoldoende geschikt zouden blijken voor de zware omstandigheden ter plaatse, worden ze vervangen.