Drie projecten naar de eindronde voor de WOW-prijs 2019

Prins Hendrikzanddijk Texel - Foto Flying Focus

Uit de inzendingen voor de tweejaarlijkse WOW-prijs zijn in twee stappen de drie kandidaatprojecten voor de eindronde geselecteerd.

De WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor gww-projecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken en verder gaan dan de standaard werkwijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De afkorting WOW in Platform WOW, een initiatief van Rijkswaterstaat, staat zowel voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders als voor Water Ontmoet Water. Op 21 juni pitchten de tien geselecteerde projecten voor de longlist voor een jury, die vervolgens drie finalisten aanwees:

1) Praktijkproef Amsterdam: praktijktesten met nieuwe verkeerstechnologie

2) Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Durgerdam

3) Zandige dijkversterking Prins Hendrikzanddijk Texel

Op de landelijke WOW-dag op 19 september zullen de winnaar van de juryprijs (10.000 euro) en van de publieksprijs (5000 euro) bekend worden gemaakt en de prijzen worden uitgereikt. Op de WOW-site staat een presentatie van de geselecteerde projecten en kan het publiek stemmen op een van de drie eindkandidaten.