De ‘bliksemsnelle baan’ van KWS is een van de drie prijswinnaars van de prijsvraag van Het Fietspad van de Toekomst (illustratie: KWS).

Op 9 maart werden in Driebergen de winnaars van de prijsvraag van Het Fietspad van de Toekomst bekendgemaakt. De winnende ideeën maken volgens de jury het fietsen langs de N225 nóg aantrekkelijker. De bedrijven KWS, Boomkwekerij Ebben en Movares mogen met een pilot op het fietspad langs de N225 hun innovatie waar maken. Dit fietspad tussen Utrecht en Wageningen wordt zodoende een proeftuin voor allerlei fietspadinnovaties.

De jury ziet toekomst in de innovaties van KWS, Boomkwekerij Ebben en Movares. Zij zijn de bedenkers van respectievelijk ‘De bliksemsnelle baan’, ‘Boomveer’ en ‘UpCycling’. De winnaars gaan met de provincie Utrecht om de tafel over hoe zij hun pilot willen gaan uitvoeren. Daarmee testen ze of en hoe hun innovatie het fietsen in de regio aantrekkelijker maakt. Voor iedere pilot is een ontwikkelbudget van maximaal 50.000 euro ter beschikking gesteld, om het idee te realiseren. Het uiteindelijke doel is de fietsinnovaties bij bewezen succes op te schalen.

‘Ideeën die prikkelen’
Juryvoorzitter Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures van de Universiteit van Amsterdam: “Het Fietspad van de Toekomst is voor iedereen iets anders. En dat komt mooi terug in de winnende inzendingen die de provincie Utrecht als pilot gaat testen. We hebben ideeën uitgekozen die prikkelen om met elkaar in gesprek te zijn over de toekomst van het fietspad: in hoeverre is er ruimte voor de langzame en snelle fietser, is men bereid ruimte voor de auto op te geven en gaat het niet alleen om infrastructuur en verkeer, maar ook om energie, duurzaamheid en natuur?”

KWS: ruimte creëren voor alle soorten fietsen
Prijswinnaar KWS zegt ruimte te willen creëren voor alle soorten fietsers door het beter benutten van bestaande fietspaden. “Met minimale ingrepen en behoud van wat er is, creëren we ruimte voor de snelle forens én een veilige en comfortabele route voor de recreatieve fietser”, stelt KWS. Hun concept is naar eigen zeggen snel uitvoerbaar, voordelig en breed toepasbaar. Met een ‘vergevingsgezinde berm’ worden de effectieve ruimte en de veiligheid vergroot.

Boomkwekerij Ebben: fiets opladen met ‘boomstroom’
Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie. Een boomveer weegt daardoor maar één tiende van het gewicht van een boom in de bodem, zo’n 400 kilo in plaats van 4000. Boomveren krijgen de ruimte om maximaal te bewegen in de wind. Ze worden niet met hun kluit vastgehouden door zware volumes, maar innovatief in een lichte en sterke constructie of met een boombeugel die nauwelijks ruimte vraagt. De beweging in de wind wekt boomstroom op, die in eerste instantie wordt gebruikt om de boom zelfvoorzienend te maken. Dat wil zeggen dat de boom zelf zorgt voor zijn water- en nutriëntenhuishouding. In tweede instantie wordt boomstroom benut voor fietspadsignalering of het opladen van fietsen.
(tekst loopt door onder de afbeelding)

Het concept ‘Boomveer’ van Boomkwekerij Ebben (illustratie: Ebben).

Movares: uit de auto en op de fiets
UpCycling van Movares gaat niet alleen over hergebruik, maar ook over het toevoegen van waarden. De belangrijkste beweging daarbij is een denkstap bij de verkeerskundige discipline en de ruimtelijke ordenaars om mee te kunnen geven met wat we volgens Movares collectief lijken te gaan willen: uit de auto en op de fiets! Movares stelt een ommekeer voor in de kernen op de route: de fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak op het Fietspad van de Toekomst. Daarnaast worden de tankstations, door Movares getypeerd als “reliek van het fossiele tijdperk”, getransformeerd tot sociale hub, met ruimte voor de mobiele fietsenmaker en een co-werkplek.
(tekst loopt door onder de afbeelding)

De fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak in het idee UpCycling van Movares (illustratie: Movares).

Ook 159 particuliere ideeën
“Er zijn ruim 1800 stemmen uitgebracht op de publieksstemming en 81 van de 208 ingeleverde ideeën kwamen uit de regio. Dit bewijst hoezeer fietsen, duurzaamheid en innovatie onder de inwoners leeft. Met deze pilotwinnaars hopen wij dat Het Fietspad van de Toekomst een vliegende start maakt met toekomstige fietsinnovaties”, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht. Van de 159 particuliere inzendingen zijn negen ideeën genomineerd, waarvan uiteindelijk de vijf beste particulieren een prijs wonnen. Martin en Berend wonnen met hun idee ‘Guidelight’ de eerste prijs. Ook de publieksprijs ging naar ‘Guidelight’.