Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA)

Vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten

Het voorkomen van verkeersboetes is voor automobilisten een belangrijkee drijfveer om ISA te (willen) activeren

Uit een SWOV-vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten blijkt een ruim draagvlak voor de Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), – in de meer dwingende versie ook wel snelheidsadaptatie genoemd. Meer dan 80% van de ondervraagden zegt het systeem onder verschillende omstandigheden en tijdens verschillende ritten te zullen gebruiken.

Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) is een systeem dat de bestuurder ondersteunt bij het naleven van de snelheidslimiet. Het voertuig past zijn snelheid automatisch aan naar de geldende snelheidslimiet, of geeft een geluidssignaal, waarna de bestuurder zelf de snelheid kan aanpassen. Sinds 6 juli 2022 moeten alle nieuwe automodellen in Europa zijn uitgerust met een ‘niet-dwingende’ variant van ISA. Vanaf 2024 moet elke nieuwe auto een snelheidsassistent hebben, dus ook de nieuw geproduceerde bestaande modellen. De voorgeschreven ISA is standaard actief bij het starten van de auto, maar de automobilist kan het systeem uitschakelen of tijdens de rit overrulen.

Effect

De verwachting onder verkeerskundigen en mobiliteitsexperts is dat breed gebruik van ISA de gemiddelde snelheid omlaag zal brengen en de veiligheid bevordert. De mate waarin dat positieve veiligheidseffect te zien zal zijn, hangt vooral af van de vraag of automobilisten het systeem ook geactiveerd houden. Afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van het systeem zal de reductie van het aantal verkeersslechtoffers volgens deskundigen tussen een paar procent en de helft liggen.

Draagvlak voor ISA

Draagvlak is dus de cruciale factor in het bereiken van de doelen van ISA. Het vragenlijstonderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is door bureau Panel Inzicht afgenomen bij 1000 automobilisten.

Een grote meerderheid van de respondenten (83%) gaf aan ISA in ieder geval weleens, dat wil zeggen ‘vaker dan nooit’, te (willen) gebruiken. De belangrijkste redenen die zij aanvoeren zijn het voorkomen van verkeersboetes en het bevorderen van de veiligheid. Gebruik tijdens elke rit is het voornemen van ongeveer een vijfde van alle respondenten. Bijna een derde wil dat doen bij sommige ritten. Iets meer dan een achtste van de respondenten wil ISA bijna nooit gebruiken. Onderzoeksdeelnemers prefereren de variant met een akoestische waarschuwing boven die met automatische snelheidsregulering

Uitdagende situaties

Het is belangrijk te weten in welke omstandigheden automobilisten ISA zullen (willen) gebruiken. Idealiter zouden dat de trajecten zijn waar autoverkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers de openbare ruimte moeten delen. Het verwachte gebruik op 30 km-wegen scoort echter het laagst van de voorgelegde verkeerssituaties. Respondenten geven verder aan de de snelheidsassistent te willen activeren wanneer zij vermoeid zijn, een lange rit maken of een onbekende route rijden. Dit kan erop wijzen dat respondenten ISA zien als ondersteuning in de meer uitdagende situaties.

Aanbevelingen

De onderzoekers constateren dat ISA is nog niet goed bekend onder de Nederlandse automobilisten. Wie het systeem kent is in meerderheid gemotiveerd het te gebruiken. SWOV pleit dan ook voor het informeren van bestuurders over de beschikbaarheid en werking van ISA, in combinatie met het faciliteren van retrofit van het systeem in oudere automodellen.

> Download hier het rapport

SWOV ISA-rapport

Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA)
SWOV-vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten, 2022
Auteurs: Celina Mons MSc en  dr. Charles Goldenbeld