Doekle Terpstra nieuw boegbeeld van het BTIC

Donderdag 25 juni 11:0012:00 uur organiseerde het BTIC in het kader van het eenjarig bestaan een live streaming event: BTIC Talks – Inspiratie voor Innovatie. Presentator Geert Maarse leidde de BTIC Talks vanuit ons kantoor op De Bouwcampus in Delft. Rode draad van het gesprek was samen innoveren.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, nam aan tafel het stokje als boegbeeld van het BTIC over van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Ferdi Licher, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, schetste het huidige innovatielandschap. Bernard Wientjes van De Bouwagenda, die aan de basis heeft gestaan van het BTIC, vulde aan waarom het BTIC zo hard nodig is.

De volgende gasten inspireerden kijkers met innovatieve businesscases:

– Frederike Noppers, interim manager duurzaamheid van Dura Vermeer over circulaire businessmodellen in de infrasector. Waarom investeert Dura Vermeer in een businessmodel voor asfalt terwijl nog niet bewezen is dat er geld mee verdiend kan worden? Hoe kan het makkelijker gemaakt worden voor decentrale overheden om ‘as a service’ onderhoudscontracten af te sluiten met marktpartijen?

– Tillman Klein (TU Delft) en Martijn Veerman (Alkondor) gingen in gesprek over circulaire leaseconstructies voor gevels. Zij vertelden over het samenwerkingsproject ‘lease gevels’ waarmee ‘product as a service’ als circulair model is getest op een gevel van de TU Delft. Ze lieten zien hoe het bedrijfsleven, een kennisinstelling en de overheid samen hebben gewerkt, wat de resultaten zijn en de vervolgstappen.

– Hendrik-Jan Weggeman van Emergo inspireerde kijkers over digitalisering en industrialisatie woningbouw en -renovatie met hun prefab modulaire woningconcepten.

– Ben Kuipers van de Loohuisgroep legde tot slot de koppeling tussen innovatie, scholing en versnelling aan de hand van het Project Innovatieve Leerarrangementen Installatietechniek.

Richard Mulder, Huub Keizers en Henk Visscher vulden het gesprek aan vanuit hun rol als MT-lid van het BTIC.

Bekijk hier het hele evenement.