Dijkversterking Marken gegund aan combinatie ‘Hof van Marken’

Hof van Marken - dijkversterking - luchtfoto Marken
Marken | Foto: Rijkswaterstaat

Hof van Marken, een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting, gaat de West- en Zuidkade van de dijk rond Marken buitenwaarts versterken. De combinatie is winnaar van de aanbesteding die Rijkswaterstaat heeft uitgeschreven voor de uitvoering van de dijkversterking. De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar 2023.

De voorbereidingstijd gebruiken de aannemers en Rijkswaterstaat om vergunningen aan te vragen, afstemming met de inwoners en ondernemers en optimalisatie van het ontwerp. Daartoe hoort de aanleg van twee proefvakken in 2022. Met deze proefvakken kan worden vastgesteld dat het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. De werkzaamheden zijn gereed tussen 2025 en 2027, mede afhankelijk van de planning van de aannemer. Daarna is Marken 50 jaar beschermd tegen overstromingen.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs–kwaliteitverhouding (BPKV-criteria). De plannen van de inschrijvende bedrijven zijn onder andere beoordeeld op de criteria ‘hinderbeperking’, ‘waterveiligheid’, ‘communicatie en samenwerking’ en ‘zettingsbeheersing’. De aanbieding van Hof van Marken had de beste prijs–kwaliteitverhouding van alle partijen.
Bij de start van de aanbesteding in oktober 2020 heeft Rijkswaterstaat via een online marktplein de opdracht uitgezet voor uitvoering van het project. Daarop hebben vijf aannemers interesse getoond en zich aangemeld. Tot eind mei 2021 heeft Rijkswaterstaat verschillende gespreksrondes (dialoogsessies) georganiseerd waarin geïnteresseerde aannemers vragen konden stellen. In totaal zijn er circa 250 vragen gesteld. Eind juni 2021 deden vier partijen een aanbieding voor deze opdracht. Op 30 augustus werd het werk voorlopig gegund aan Hof van Marken. Na het verlopen van de bezwaartermijn is de gunning nu definitief.

Nieuwe dijk tegen de bestaande dijk

De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg. Daarom wordt buitendijks, tegen de bestaande dijk, een nieuwe (hogere) dijk aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk. Rijkswaterstaat ziet de dijkversterking als een uitdagend project, gezien de strenge criteria op gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Daarnaast dient de nieuwe dijk te passen bij het cultuurhistorisch karakter, het landschap en de natuur op en rond Marken. Gelijktijdig met de dijkversterking worden er recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals een nieuw strand op de Noordkade en een ligweide bij de Bukdijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze dijkversterkingsoperatie worden in de komende dertig jaar minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen versterkt.