Foto: Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland kondigde onlangs strengere normen aan voor klimaatadaptief bouwen. Zo moeten nieuwbouwwijken vanaf 5000 vierkante meter vanaf nu 90 millimeter neerslag per etmaal kunnen verwerken.

Het zorgt volgens Cobouw voor tumult in ontwikkelaarsland. Zo vreest Desirée Uitzetter, de voorzitter van de Neprom en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD, dat alle 21 waterschappen straks met hun eigen normpjes komen, met oneerlijke concurrentie als gevolg.

Het getal van 90 millimeter komt volgens dijkgraaf Rogier van der Sande van Rijnland niet zomaar uit de lucht vallen. In het artikel in Cobouw wijst hij erop dat deze eis in 2019 is opgenomen in het convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland. Het convenant is ondertekend door de Neprom en BPD. De nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI koersen volgens hem mogelijk af op veel hogere grenswaarden. Er wordt volgens hem al jaren gesproken over droogte, de stijgende zeespiegel en een gebrek aan water. “Jaren terug was er zelfs even sprake van een verplichte watertoets. Die heeft het toen niet gehaald.”

Te veel polderen

Van der Sande, tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen, stelt in het interview dat we in Nederland te veel polderen. Convenanten buitelen over elkaar heen. En hoewel er in het regeerakkoord twee zinnen staan dat bodem en water sturend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland, is het volgens hem nog steeds heel veel papier. De dijkgraaf benadrukt dat hij behoefte heeft aan ambitieuze doelstellingen en regels, zodat woonwijken over twintig jaar ook nog bestand zijn tegen het veranderende klimaat

Rijnland voorbeeld

De zorg voor een wildgroei aan regels is volgens Van der Sande onterecht. “Ik weet dat een aantal waterschappen er met interesse naar kijkt, maar ik ken geen concrete voorbeelden. Minister De Jonge zegt ook dat hij meer de regie wil nemen. Hij werkt samen met Mark Harbers (minister Infrastructuur en Waterstaat, red.) en komt met een landelijke norm. Dan hoeft de Neprom zich niet druk te maken. Laat het Rijnland vooral een voorbeeld zijn voor landelijk beleid.”

Opnieuw doorrekenen

De nieuwbouwplannen in Rijnland moeten volgens hem opnieuw worden doorgerekend. “In een eerdere brief van Harbers en De Jonge staat dat bestemmingsplannen tot 2025 onherroepelijk zijn. Dat betreft de locaties, maar niet de inrichting ervan. Ook omwille van de toekomstige kopers zou je dat moeten willen. Je kunt die groep straks toch niet verkopen dat je net niet goed genoeg gebouwd hebt? Draai het eens om. Als ontwikkelaar zou je er trots op moeten zijn dat je in je bouwplannen rekening houdt met het veranderende klimaat.”

Onvoldoende water

Wanneer Rijnland niet doorpakt, lopen de bewoners volgens hem het risico dat er over vijftien jaar onvoldoende water is. “In de Haarlemmermeer staan veel datacentra, waardoor het waterprobleem nog nijpender dreigt te worden. Er gaat straks letterlijk een verdringingsrace plaatsvinden om water. Veiligheid staat op de eerste plaats, dan drinkwater, dan volgt water voor hoogwaardige teelten zoals bomen, en dan de vele andere economische activiteiten.”