Boulevard Scheveningen
In Scheveningen zou de gemeente Den Haag graag flexibel de verkeersrichting van voetgangers willen sturen, zodat die op 1,5 meter afstand kunnen blijven (foto: Argaleo).

De gemeente Den Haag ontwikkelt aan de kust van Scheveningen een Living Lab om nieuwe technologische oplossingen te testen voor maatschappelijke, economische en sociale opgaven. Een van deze oplossingen is een online Digital Twin dashboard waarin (live) data wordt gevisualiseerd en kan worden geanalyseerd. De eerste stap: voetgangersdata en fietsdata bij de beheersing van piekdrukte.

In het Living Lab wil de gemeente Den Haag leren hoe digitalisering en technologische oplossingen kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en sociale opgaven van de stad. Zo ontdekt de gemeente wat er nodig is voor slimme toepassingen om te kunnen slagen in een bestaande stad, hoe deze toepassingen nog beter kunnen aansluiten op de behoeften van bewoners en welke samenwerkingspartners hierbij betrokken moeten worden. Een van die samenwerkingspartners is Argaleo, dat zijn platform DigiTwin inmiddels heeft aangesloten op het dataportaal van Den Haag. “Het visualiseren van data in het dashboard van Argaleo helpt ons om op een eenvoudige manier data te analyseren en in een bredere stedelijke context te plaatsen. Tegelijkertijd stelt het ons steeds beter in staat om ook te kunnen anticiperen op maatschappelijke opgaven”, zegt Yvette Entius, programmamanager Digitale Innovatie & Smart Cities bij de gemeente Den Haag.

Innovatiecompetitie anderhalvemetermobiliteit
Binnen het programma ‘Startup in Residence InterGov’ – van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag – heeft Argaleo met het concept ‘Crowd Safety Manager’ een innovatiecompetitie gewonnen. De opdracht voor die competitie was een oplossing te vinden waarmee gemeenten flexibel de verkeersrichting van voetgangers kunnen sturen, zodat die op 1,5 meter afstand kunnen blijven. Om coronabesmetting te voorkomen is het immers belangrijk dat mensen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Een oplossing daarvoor is om veel meer te werken met eenrichtingsverkeer voor voetgangers in binnensteden en op andere plekken waar grote mensenmassa’s samenkomen. Want als iedereen dezelfde kant op loopt, is het gemakkelijker om anderhalve meter afstand te houden. Maar hoe organiseer je dat in steden die daar niet op zijn ingericht? Hoe houd je steden leefbaar en gezellig? Hoe speel je in op wisselende omstandigheden? En vooral: hoe kunnen gemeenten flexibel sturen wanneer nodig en maximale vrijheid geven wanneer het kan? Voor die uitdaging bedacht Argaleo de ‘Crowd Safety Manager’. In dit project wordt in eerste instantie voetgangers- en fietsdata gekoppeld aan het dashboard, om inzicht te geven in de piekdrukte in de stad.
Tekst loopt door onder de afbeelding

Digital Twin Den Haag
Ook van Den Haag Centrum is er een Digital Twin (illustratie: Argaleo).

Digital Twin maakt databronnen visueel inzichtelijk
Binnen de gemeente Den Haag is inmiddels vanuit diverse gemeentelijke diensten interesse getoond om verschillende databronnen via de Digital Twin visueel inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, toezicht en handhaving en mobiliteit. Tegelijk wil de gemeente in deze samenwerking ook verder onderzoeken hoe data vanuit verschillende bronnen via de Digital Twin ontsloten en gedeeld kunnen worden. Een voorbeeld is data uit de slimme geluidsensoren die nu in Scheveningen hangen. Die sensoren zijn daar geplaatst als hulpmiddel bij registratie en bestrijding van o.a. geluidsoverlast, maar de data is ook bruikbaar bij crowd control. Op deze manier kan de Digital Twin volgens Argaleo op korte en lange termijn technologische ondersteuning geven bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven van de stad van morgen.

Digital Twin Scheveningen
De Digital Twin van Scheveningen, waarin verschillende databronnen visueel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de data van de geluidsensoren op de boulevard (illustratie: Argaleo).

Meer berichten over Digital Twins vindt u hier.