Eemshaven
Zo komt het Permanent Militair Object in de Eemshaven eruit te zien (illustratie: Defensie).

Sinds 6 oktober beschikt Defensie over een vaste militaire plek in de Groningse Eemshaven. Die dag opende luitenant-generaal Mario Verbeek het zogenoemde Permanent Militair Object (PMO). De nieuwbouw biedt onderdak aan verkeers- en vervoersspecialisten van Defensie. Zij plannen, coördineren en zijn verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtschepen met militair materieel.

NAVO-bondgenoten en partners binnen de Europese Unie maken steeds vaker gebruik van Nederland als doorvoerland. Voor dit zogenoemde Host Nation Support is de Eemshaven, naast Rotterdam en Vlissingen, een belangrijke aan- en afvoerhaven. Voor strategisch zeetransport maakt Defensie al tientallen jaren gebruik van de Eemshaven. Het materieel is over het algemeen bedoeld voor missies en oefeningen waaraan Nederlandse militairen deelnemen. Het benodigde deel van de haven werd tot nu toe ad hoc gebruikt en tot Tijdelijk Militair Object verklaard.

Militair materieel in de Eemshaven (foto: Defensie).

‘Poort naar Europa’
Om de continuïteit van de militaire activiteiten in de Eemshaven te waarborgen, is daar nu een permanente vestiging: er is een overeenkomst afgesloten voor de huur van het terrein en de te realiseren nieuwbouw. Verbeek benadrukte tijdens de opening nog eens de toegevoegde waarde van deze nieuwbouw: “Defensie heeft met het Permanent Militair Object in Eemshaven de gegarandeerde beschikbaarheid over een militaire zeehaven in Nederland, ter ondersteuning van de militaire mobiliteit. Het onderstreept ook nog eens het belang van Nederland als ‘poort naar Europa’.”

Drie corridors
Verbeek verwees daarbij naar de strategische verplaatsingen van partnerlanden, als onderdeel van het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit. Bij dit plan draait het om drie multimodale corridors, met routes over de weg, het spoor en via binnenvaart. De corridors, geografisch verdeeld over Nederland, worden komende jaren geschikt gemaakt voor kleine en grote verplaatsingen.