De inkoopplanning november 2021 van RWS staat online

de inkoopplanning - foto brugrenovatie
De nieuwe, verhoogde toegangsoplossing met het gepatenteerde QuikDeck systeem van BrandSafway, bij uitstek toepasbaar in brugrenovatieprojecten. (Foto Hünnebeck)

Rijkswaterstaat heeft haar actuele inkoopplanning (november 2021) online gepubliceerd. De openbaarmaking van voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen komt tegemoet aan de wens van marktpartijen. Wanneer die vroeg kennis kunnen nemen van relevante ontwikkelingen en plannen, kunnen zij daarop anticiperen.

Per domein is de inkoopplanning als pdf-bestand beschikbaar op de RWS-site. Daarin zijn voorgenomen opdrachten vermeld, die nog niet aanbesteed zijn. Lopende aanbestedingen zijn vindbaar op TenderNed.

Factsheets GWW

Op een gedetailleerder niveau zijn factsheets beschikbaar met kerninfomatie bij GWW-aanbestedingen. Rijkswaterstaat voert dat stapsgewijs in, en verbetert zo de mogelijkheden voor partijen om projecten te selecteren waar men op wil inschrijven. De ontsluiting van deze informatie is een van de maatregelen uit het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De factsheets zijn ‘levende documenten’ die in de loop van tijd steeds worden aangevuld en aangepast.
De factsheets zijn beschikbaar via de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Recent aangekondigde aanbestedingen en gunningen

Bij elke publicatie van inkoopplanningen zijn projecten van de oude lijst afgevoerd waarvan de marktbenadering inmiddels is gestart.  Op tendernet verdwijnen de aanbestedingen die inmiddels zijn afgerond met een gunning.

Verschuivingen beheer- en onderhoud als gevolg van prioritering

In de inkoopplanning zit een aantal onzekerheden, omdat niet altijd de financiering al rond is. Voor de onderhouds- en vervangingsopgave heeft de minister van IenW de Kamer laten weten dat  in de komende jaren elk jaar 1 miljard euro extra nodig is. Die extra budgetten zijn nog niet toegekend. Dat is zichtbaar voor een aantal beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de jaren 2022 tot en met 2024. Voor een deel van de projecten is nog niet volledig duidelijk wanneer en met welke scope de werkzaamheden in de markt komen. Projecten waarvan duidelijk is dat er geen budget is in de periode 2022 tot en met 2024 zijn in de tijd doorgeschoven. Het betreft, onder andere, de projecten Groot Onderhoud A2/A12/A27 (Nieuwerbrug – Oudenrijn – Deil), GOVA 7a: Doorvoer Noordervaart, Groot Onderhoud bruggen Zeeland en een aantal werkzaamheden aan de Maeslantkering.

Stikstof

Bij een aantal geplande uitbreidings- en aanlegprojecten staat ‘P.M.’ vermeld, vanwege de onzekerheid over de startdatum. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie.

Volgende publicatie inkoopplanning

De eerstvolgende inkoopplanning wordt gepubliceerd in maart 2022.