Delft, 16 maart 2023 – De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave, omdat het geld en de menskracht ook nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om met de gehele keten tot een efficiëntere aanpak te komen start De Bouwcampus de werkgroep gemeentelijke bruggen. Op woensdag 19 april wordt een eerste inspiratiesessie gehouden.

De werkgroep gemeentelijke bruggen komt dit jaar vier keer bij elkaar. Hierin worden zoveel mogelijk disciplines betrokken: van aannemers tot toeleveranciers en van ingenieursbureaus tot slopers. Doel van de werkgroep gemeentelijke bruggen is het zoeken naar mogelijkheden om te standaardiseren of het renoveren of vervangen van bruggen in grotere aantallen naar de markt te brengen.

Vorig jaar zijn al ruim 100 deelnemers met dit vraagstuk aan de slag gegaan in drie verschillende werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in een ‘praatplaat’ met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

De inspiratiesessie als kick-off voor de nieuwe werkgroep is op woensdag 19 april (09.00 – 11.00 uur). In twee uur tijd wordt het doel en de aanpak van de werkgroep besproken. Ook staat er een toelichting van de praatplaat op het programma en komen er verschillende inspirerende organisaties aan het woord. Wie wil deelnemen aan de inspiratiesessie kan zich aanmelden via info@debouwcampus.nl.

Over De Bouwcampus
Netwerkorganisatie De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie maatschappelijke opgaven: vervanging & renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen & omgeving en de herinrichting van de stedelijke ondergrond. Met het doel om middels trajecten tot opschaling, repeteerbaarheid en versnelling in de bouwsector te komen. Binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur wil De Bouwcampus in de zogenoemde ‘Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R’ een innovatieve aanpak ontwikkelen om de opgave in de infrastructuur op een duurzame en betaalbare manier aan te pakken. De werkgroep gemeentelijke bruggen maakt hier onderdeel van uit.