CROW neemt kennisportefeuille GWW over van SBRCURnet

De portefeuille GWW van de opgeheven praktijkkennisinstelling SBRCURnet heeft onderdak gevonden bij Kennisplatform CROW.

SBR (Stichting Bouw Research) en CURnet fuseerden in 2013. SBR richtte zich op de B&U-sector; CURnet op de GWW-sector. Het wegvallen van financiering uit het O&O-fonds luidde het einde van SBRCURnet in. De organisatie brengt haar kennisportefeuilles zoveel mogelijk onder bij collega-kennisinstellingen.

Met de overdracht van de GWW-kennisportefeuille is CROW per 2018 de nieuwe beheerder en uitgever van de producten voor de GWW sector. Het is daarmee geborgd dat de in meer dan 65 jaar ontwikkelde kennis nog steeds in een onafhankelijke omgeving beschikbaar blijft en doorontwikkeld wordt voor de sector.

Voor kennisgebruikers verandert er voorlopig niets. Zij kunnen op de vertrouwde wijze gebruik maken van de kennis op sbrcurnet.nl. De komende periode wordt er invulling gegeven aan de integratie met CROW en de verdere ontwikkeling van de GWW-producten.