Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd, waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel gesimuleerd worden. Met de virtuele trainingsomgeving, genaamd OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) kunnen operators onder begeleiding van een trainer bijvoorbeeld verschillende calamiteitenscenario’s oefenen. Daar heeft Croonwolter&dros een simulator aan toegevoegd voor de besturingslaag TuBeS, de grafische presentatie voor de bediening van de tunnel. Die interactie van OTO met de bestuurslaag is uniek.

Met de virtuele kopie van de tunnel, ‘digital twin’, kan het bedrijf ook uitvoerige tests doen, bijvoorbeeld om te kijken hoe systemen reageren na een update of een aanpassing. Het verhoogt de veiligheid, verlaagt de kosten en de faalkans, doordat systemen uitvoerig getest zijn. De trainingsomgevingenvan de twee tunnels kunnen op één lessenaar gekoppeld worden, zodat het systeem bruikbaar is om in een trainingscentrummensenop te leiden voor het beheer van meerdere objecten.
“We brengen de tunnel naar de cursist, in plaats van andersom”, stelt projectleider Martijn Bastiaanse. “De benaming OTO, Opleiden, Trainen en Oefenen, geeft in essentie weer hoe veelzijdig deze virtuele omgeving is. Er is een structurele behoefte aan opleiden en trainen. Onder begeleiding van een trainer kunnen operators met OTO bijvoorbeeld verschillende calamiteitenscenario’s oefenen.” Het OTO-systeem wordt in het tunnelprpogramma van het COB-netwerk als uitgangspunt gebruikt om de ontwikkeling van soortgelijke systemen voor andere tunnelprojecten te stimuleren.

Systeemopbouw
Het project is geïnitieerd door de N.V. Westerscheldetunnel. Zij hebben een XVR-opstelling aangeschaft met als doel te kunnen starten met het virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators voor de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel. Met XVR kunnen de tunnels virtueel geprojecteerd worden en kunnen er dynamische elementen worden toegevoegd.
Croonwolter&dros vormt samen met BAM en Mobilis de aannemerscombinatie Westerscheldetunnel Maintenance (WM), dat onderhoudscontracten aan de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel uitvoert. Beide tunnels hebben vanuit de basis een eigen OTO-programma. “Daar heeft Croonwolter&dros een simulator voor de besturingslaag TuBeS aan toegevoegd. TuBeS is een afkorting van het ‘Tunnel Besturingssysteem’ en is de grafische presentatie voor de bediening van de tunnel. Deze weergave functioneert op het SCADA platform van Siemens.”

Simulaties
Om de training zo realistisch mogelijk te maken, heeft Croonwolter&dros een kopie gerealiseerd van het operationele besturingssysteem waarin simulaties worden gepresenteerd. Zo kan de operator onder andere de tunnel afsluiten, verkeersmaatregelen instellen, ventilatieregime aanpassen, toegangsdosering of tegenverkeer instellen. Ook is een calamiteitenscenario gesimuleerd in TuBeS, dat gestart kan worden door een routeerbare calamiteitenknop. Deze calamiteitenknop kan met een selectieschakelaar worden ingezet voor beide trainingsomgevingen. Bastiaanse: “Het is mooi om te zien hoe de evolutie van het OTO-programma van de Westerscheldetunnel is verlopen; van werken met maquettes en modellen naar een volledig gevirtualiseerde wereld. Bijzonder aan deze omgeving is dat twee tunnels binnen één simulator worden gepresenteerd.”

Visualisatie en bediening
“Als je goed wilt trainen, moet niet alleen de omgeving overeenkomen met de realiteit, maar ook de bedieningselementen die ertoe doen moeten dezelfde ‘look and feel’ hebben. De mensen die worden opgeleid worden geconfronteerd met virtuele scenario’s die door de trainers naar believen kunnen worden beïnvloed. In het échte leven is de mens zelf de onberekenbare factor. Daar moet op geanticipeerd worden en er moeten ter plaatse beslissingen genomen worden wanneer er onverwachte dingen gebeuren. Dat kan allemaal in dit OTO-project. De XVR-software genereert het levensechte beeld, de hardware en bediening die de trainees gebruiken komen overeen met de werkelijkheid.”
Alle ‘veld-I/O’ (in- en uitgaand dataverkeer uit de tunnel) komt binnen in TuBeS. “Alle tunneltechnische installaties die moeten samenwerken worden gemonitord en aangestuurd via TuBeS. Momenteel zijn XVR en TuBeS nog niet gekoppeld aan elkaar, maar dat wordt in de toekomst gerealiseerd. Dan worden ook de gevolgen van de handelingen die via TuBeS gedaan worden automatisch gevirtualiseerd, en zie je je eigeninterventies ook op beeld”, vertelt Bastiaanse. “Een sterk punt is dat er meerdere trainingsomgevingen te ontsluiten zijn op één desk. Je kunt zo de betreffende tunnel naar de opleiding halen, in plaats van de opleiding naar de tunnel te moeten brengen. De centrale trainingsplek is een vaste omgeving voor de cursisten en bevindt zich in het dienstgebouw van de Sluiskiltunnel.”

Meer dan alleen een middel om op te leiden en te trainen
Als koploper op het gebied van digitalisering ziet Croonwolter&dros veel bredere toepassingen voor deze vorm van opleiden, trainen en simuleren. Bastiaanse: “We werken naar een toekomst toe waarin we 100% virtuele simulaties kunnen aanbieden door het creëren van digital twins. Dat kunnen we doen voor iedere partij die daar behoefte aan heeft. Na het testen, valideren en verifiëren voor de oplevering dient de software voor operationeel gebruik of opleiding en training.”

Bekijk ook de video ‘Zo traint de WST’: