Primeur voor Nederlandse techniek biologische bodemversteviging in havengebied Toronto

Groundwater Technology uit Rotterdam, specialist in creatieve oplossingen voor complexe bodemproblemen, voert in opdracht van Waterfront Toronto een pilotproject uit waarbij slappe grond van...

Rijkswaterstaat maakt betonnen dam bij zeesluis IJmuiden tegen verzilting Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat maakt een betonnen dam bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden om het zoute water door te laten en het zoete water tegen te...

Puntdeuren 2e sluiskolk Eefde geplaatst

Op 18 mei 2019 heeft aannemerscombinatie Lock to Twente de puntdeuren geplaatst aan de westzijde van de nieuwe sluiskolk in Eefde. Het is de...

TNO-advies: uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende voertuigen

Hoewel zelfrijdende voertuigen veel veiliger kunnen zijn dan voertuigen met menselijke bestuurders, kunnen verkeersongevallen door zelfrijdende voertuigen niet volledig worden uitgesloten. In de nasleep...

Delta21: revolutionair plan voor waterveiligheid, energie en natuur

Plan Delta21 propageert een eiland voor de Zuid-Hollandse kust. Bij de monding van het Haringvliet ontstaat dan een meer dat kan worden gebruikt voor...

KWS zet met CO₂-compensatieprogramma van Shell weer een stap naar CO₂-neutraliteit

KWS en Shell gaan de CO2eq emissies die vrijkomen bij de productie van bitumen compenseren door onder andere bossen in Peru te beschermen. De...

Treintje auto’s sneller over kruispunten N205

Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, rijden sneller over kruispunten dan andere auto’s. Dit is één van de resultaten uit het...

Versneld opschalen semi-autonoom vervoer: 0,5 Mton CO₂-besparing

Nederland kan koploperspositie innemen Op 9, 10 en 11 april vindt op Ameland de introductie plaats van een veelbelovende innovatie in goederentransport. Een netwerk van semi-autonome...

Versterking Afsluitdijk van start

De Afsluitdijk gaat de komende jaren op de schop om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Op 1 april verrichtte minister Cora...

100.000 Zeeuwse huishoudens voorzien van duurzame stroom uit getijdenenergie

Voor het jaar 2025 heeft 'Zeeland Tidal Power' de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op...