donderdag, mei 26, 2022
constant verkeerslawaai - foto geluidsscherm langs de snelweg

Constant verkeerslawaai vergroot dementie-risico

0
Mensen die wonen bij constant verkeerslawaai, bijvoorbeeld dichtbij een snelweg, lopen een groter risico op dementie dan mensen met rustige woonsituaties. Dat is de...
duurzame damwand - foto

Duurzame damwand in Hoge Vaart bij Almere

0
Provincie Flevoland start een pilot met de plaatsing van duurzame oeverbeschoeiing in de Hoge Vaart bij Almere. De duurzame damwand is 80 meter lang...
Deltares: Ruimte voor rivieren kosteneffectief om overstromingsrisico’s te beheersen

Deltares: Ruimte voor rivieren kosteneffectief om overstromingsrisico’s te beheersen

0
Met de dramatische overstromingen in onder meer Duitsland, België, Turkije en Nederland nog vers in het geheugen overstromingen, heeft Deltares een rapport gepubliceerd over...
Onveilige omstandigheden - Foto tunnel Rijnlandroute

Schreudersstudieprijs: aanmelden kan nog

0
Is er binnen uw organisatie een young professional actief die na 1 april 2018 is afgestudeerd op het gebied van ondergronds bouwen? Breng dan...

Arcadisrapport: geen acrylamide aangetroffen bij granulietstort

0
Nieuw onderzoek van Arcadis stelt dat het gestorte granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten heeft voor mens en milieu. Er is in...
Foto onderzoekers bij de Deltagoot, waar circulaire klei als dijkversterkingsmateriaal wordt getest

Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot

0
In de Deltagoot van kennisinstituut test Deltares momenteel een dijk van circulaire klei. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware...

Sweco: zeespiegelstijging beter meewegen bij miljardeninvesteringen

0
De vijf grootste plannings- en investeringsopgaven in Nederland kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050 en hier is meer dan 100.000 hectare ruimte...

Na IJsseldijken stelt WDODelta nu Vechtdijken met golven op de proef

0
Vanaf maandag 14 december onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met onder meer Deltares de sterkte van de grasmat op zanddijken. Dat gebeurt...

ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

0
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties, uitgevoerd bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats...

Aanpak geluidshinder met soundscaping: niet alleen de decibel telt

0
Zwaar verkeer dat over de snelweg dendert. Een vliegtuig dat opstijgt. De zoemende warmtepomp van de buren. We ervaren steeds vaker geluidsoverlast. Dit zit...