Calamiteitenoefening in de Botlektunnel

Calamiteitenoefening Botlektunnel

De hulpdiensten, politie, brandweer en ambulances van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat hielden op 20 juni 2019 ’s avonds een gemeenschappelijke, realistische oefening in de Botlektunnel, met alle hulpdiensten.

Het hele proces van melden van een ongeval, alarmeren, aanrijden, verkenning, communicatie, samenwerken en afstemmen werd geoefend. Met daarbij ook aandacht voor terugbrengen naar de normale situatie in een tunnel. Er is een omvangrijk ongeval gesimuleerd, met gewonden, beknelde mensen, lichte rookontwikkeling, filevorming en noodzaak tot evacuatie.

Communicatie-moeilijkheden uit de vorige grootschalige oefening in de Ketheltunnel en de Noordtunnel waren nu een bijzonder aandachtspunt. En met succes. Roel Geus, multidisciplinaire oefenleider Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “De onderlinge communicatie was beter dan ik bij veel andere oefeningen heb gezien.” De oefening wordt natuurlijk nog met alle partijen verder geëvalueerd.