Buyergroup Biobased Bruggen
Foto: Platform Bruggen

Op 29 juni is de startbijeenkomst van de Buyergroup Biobased Bruggen. Daarin worden infra-opdrachtgevers, zoals gemeenten en provincies, gekoppeld aan experts die hen kunnen helpen bij het opstellen van visie, strategie en aanbesteding voor bruggen van duurzame materialen. De Buyergroup is een initiatief van De Bouwcampus en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, ondersteund door Rijkswaterstaat en RVO.

Bruggen van hout en andere biobased materialen bieden mogelijkheden om vervanging en renovatie van bruggen (fietsbruggen en verkeersbruggen) te verduurzamen. Om dit te onderzoeken en in de praktijk toe te passen, willen De Bouwcampus en PIANOo een Buyergroup Biobased Bruggen starten. Het doel is om met een gezamenlijke ambitie en aanpak de circulaire en biobased transitie binnen organisaties te versnellen. Met de Buyergroup Biobased Bruggen gaan deelnemers samen onderzoeken hoe zij houten en biobased bruggen het beste kunnen inkopen. De Buyergroup richt zich op het inspireren van elkaar en de markt én het vormen van een visie en strategie op weg naar een aanbesteding van biobased bruggen. Het organiseren van intern draagvlak en organiseren van de uitvraag maakt onderdeel uit het traject.

Co-creatiesessie

De startbijeenkomst in Almere heeft de vorm van een zogeheten ‘co-creatiesessie’. De doelgroep bestaat uit organisaties die een intentie hebben om in de komende twee jaar te komen tot een aanbesteding. Deelnemers kunnen beheerders, budgethouders, technisch adviseurs, projectleiders, duurzaamheidscoördinatoren en inkopers zijn. “Tijdens de sessie laten we ons inspireren door een opdrachtgever die reeds een biobased brug heeft laten bouwen. Hoe is het proces verlopen, tegen welke knelpunten zijn zij aangelopen en hoe is hiervoor draagvlak georganiseerd?”, aldus David Ubbens van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, een van de initiatiefnemers van de buyergroup.

Gespreksthema’s

Daarnaast willen de initiatiefnemers tijdens de co-creatiesessie gesprekken voeren over o.a. de volgende thema’s:
Focus: Wat is de gewenste focus van de buyergroup? Wordt er bijvoorbeeld vooral de focus gelegd op fiets- en voetgangersbruggen, verkeersbruggen of beiden?
Kennis en expertise: Welke kennis en expertise moet worden betrokken bij de buyergroup?
Draagvlak: Hoe kan binnen een organisatie draagvlak worden georganiseerd om aan de slag te gaan met biobased bruggen?
Deelnemers van de Buyer Group kunnen rekenen op ondersteuning van De Bouwcampus, Rijkswaterstaat, RVO en PIANOo. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van het Platform Bruggen.