Nieuwe Sluis
De opgeslagen deuren en bruggen in de Autrichehaven in Westdorpe (foto: Nieuwe Sluis Terneuzen).

Op 25 januari is het invaren begonnen van twee bruggen en vier deuren naar hun definitieve plaats in de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat gebeurt met behulp van een drijvend ponton.

De bruggen en deuren zijn opgeslagen in de Autrichehaven in Westdorpe, Zeeuws-Vlaanderen. Een duwboot en een sleepboot varen het ponton via het Kanaal Gent-Terneuzen langs de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis. De hele operatie neemt – afhankelijk van de weersomstandigheden – twee weken in beslag.

Kantelen van de deuren

Een van de hoogtepunten van de invaaroperatie is het kantelen van de deuren. Deze deuren (26 meter hoog, 62 meter breed, 9 meter diep en 2000 ton zwaar) worden een voor een in liggende stand op een ponton naar de landtong zuid vervoerd. Daar wordt de deur met behulp van een hijsbok in verticale stand gekanteld. Daarna gaat het transport verder: de deur wordt in de deurkas van de Nieuwe Sluis ingevaren en geïnstalleerd.

Bruggen installeren

Ook de bruggen (elk 86 meter lang, 17 meter breed, 15 meter hoog en 1540 ton zwaar) worden per ponton vervoerd vanaf de opslaglocatie in de Autrichehaven naar de Nieuwe Sluis. Voordat de brug op zijn plaats geïnstalleerd kan worden, wordt deze op de juiste hoogte gebracht en in de goede stand gedraaid.

Eerst een van de bruggen

De invaaroperatie start met een van de bruggen op 25 januari. Deze brug wordt geïnstalleerd aan de zijde van het buitenhoofd. Een paar dagen later zal de eerste deur worden geladen, bestemd voor een deurkas in het buitenhoofd. Deze wordt, als alles volgens planning verloopt, gekanteld op 29 januari en vervolgens ingevaren. Daarna volgt de tweede deur voor het buitenhoofd. Nadat deze deuren geplaatst zijn, worden de twee deuren voor het binnenhoofd naar de Nieuwe Sluis gevaren. Als sluitstuk volgt de brug voor het binnenhoofd.

Einde aan lange reis

Het is voor de bruggen en deuren de laatste etappe van een lange reis. Die begon op 18 maart 2022 in Penglai, China. Van daaruit vervoerde het transportschip Zhen Hua 34 de bruggen en deuren naar de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost, waar het schip op 28 mei arriveerde. In Vlissingen zijn de deuren en bruggen vervolgens afzonderlijk op een ponton geladen en met duw- en sleepboten de Westerschelde overgestoken en door het Kanaal Gent-Terneuzen naar Westdorpe getransporteerd. Er waren zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren en dat zal ook voor deze laatste invaaroperatie het geval zijn.

Minimale hinder scheepvaart

De hinder voor de scheepvaart zal als het goed is tot een minimum worden beperkt. Vervoer van de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis wordt op een moment gepland dat schepen in de Westsluis liggen en nog niet in- of uitvaren. Tijdens het kantelmoment van de deuren kan scheepvaart met een lengte van 180 meter of meer en/of een breedte van 30 meter of meer (zogenaamde bovenmaatse scheepvaart) geen gebruikmaken van de passeerlocatie op de kop van de landtong zuid. Kleinere schepen kunnen met aangepaste snelheid, om de golfslag te beperken, passeren. Ook tijdens het transport van Westdorpe naar de kop van de landtong zuid wordt de scheepvaart gevraagd de snelheid bij de Massagoedhaven te matigen.

Een van de grootste ter wereld

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis een van de grootste sluizen ter wereld, qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland zeggen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beide te rekenen op een aanzienlijke economische impuls.