Brug Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom geopend

Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom: brugopening na renovatie
De ingebruikstelling van de gerenoveerde brug over de Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom.

Op 28 mei 2021 hebben de wethouder Patrick van der Velden en Jeroen de Lange de nieuwe brug over de Burgemeester Peterssluis geopend. Daar ging een renovatietraject van 10 maanden met een bouwteamaanpak aan vooraf. Het hele project is ondanks de coronacrisis binnen de planning gerealiseerd. Het eindresultaat is een CE gemarkeerde veilige en duurzame brug, volgens de nieuwste wet- en regelgeving.

De Burgemeester Peterssluis (1964) bevindt zich aan de Van Konijnenburgweg te Bergen op Zoom. Het is een belangrijke schakel in de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en de Theodorushaven, die in verbinding staat met het Schelde-Rijnkanaal. Het complex omvat een sluiskolk met dubbele deuren, een beweegbare basculebrug en landhoofden met remmingwerken. Gemeente Bergen op Zoom is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en bedrijfszekerheid van de sluis.

Renovatie

In 2016 is besloten om de Burgemeester Peterssluis te renoveren c.q. deels te vernieuwen. De verouderde brug als onderdeel van het sluiscomplex voldeed niet meer aan de huidige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid. Niet alleen verkeerde de brug zichtbaar in een matige staat van onderhoud. Ook waren de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, inclusief de besturings- en controlesystemen, verouderd en versleten. Vanwege het risico op uitval kon groot onderhoud niet langer worden uitgesteld.

Aanbesteding

In november 2018 startte de Gemeente Bergen op Zoom een aanbestedingsprocedure op voor de renovatie van de Burgemeester Peterssluis. De projectkosten bedragen ongeveer 5 miljoen euro. Istimewa Elektro te Vlissingen kreeg de opdracht voor het volledige complex, waaronder het terrein, de civiele constructies, de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, automatiserings-, informatie- en communicatiesystemen en de omgevingsgerelateerde elementen, zoals de lichtlijnen, aanlegsteigers en meerpalen van de Burgemeester Peterssluis. “Tijdens de voorbereidingen is nagenoeg elk onderdeel beoordeeld op herbruikbaarheid, de nieuwste (veiligheids)eisen en de toekomstbestendigheid voor een levensduur van de komende 30 jaar”, vertelt Steffan Gebraad van Istimewa Elektro. “Zo zijn bijvoorbeeld de hameistijlen in stand gebleven en de gerelateerde installaties juist weer vernieuwd”.

Uitvoering

De uitvoering van het werk is na de zomer van 2020 opgestart. Dat ging om:

  • Leggen van nieuwe bekabeling in de grond voordat het stormseizoen begint
  • Installeren van nieuwe elektrotechnische installatie
  • Vervangen van de brugval met hoofddraaipunten en opleggingen
  • Vervangen van de brugaandrijving
  • Vervangen van de balans met draaipunten en hangstangen
  • Aanpassen betonconstructie brugkelder t.b.v. hoofddraaipunten
  • Aanpassen betonconstructie hameistijlen t.b.v. brugaandrijving
  • Herstellen betonschade en conserveren hameistijlen
  • Aanbrengen trappen en bordessen t.b.v. onderhoud en brugaandrijving
  • Afscherming sluisterrein door het plaatsen van nieuw hekwerk

Het totaalgewicht van de nieuwe brug is ongeveer 140 ton, waarvan 30 m3 beton (60 ton) in de ballastkist. De brug is in Friesland gebouwd en via het water richting Bergen op Zoom gekomen. Alle kabels en leidingen die onder het complex doorlopen zijn letterlijk afgepeld tot de laatste kabel. In totaal ligt er ongeveer 12 kilometer kabel; dat zijn 450 stuks.

Minimale hinder

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk uitgevoerd zonder dat weg- en waterverkeer daar hinder van ondervonden. “Toch ontkwamen we niet aan enige hinder vanaf begin februari dit jaar toen het oude brugdek met het bewegingswerk met behulp van twee kranen werd gedemonteerd en in delen in een schip werd gehesen.”, aldus wethouder Jeroen de Lange. Weggebruikers hebben gedurende die tijd gebruik moeten maken van een omleidingsroute. Alle bedrijven aan weerszijden van de brug zijn goed bereikbaar gebleven.

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.