Brandbrief: stikstofmaatregelen ramp voor mkb bouw en infra

Voorzitter Riek Siertsema van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL), de federatie van branches van mkb-aannemers in de bouw en infra, heeft de noodklok geluid over de onduidelijkheid rond stikstofproblematiek. In een brandbrief aan de ministers van LNV, BZK, EZK en IenW en de minister-president schetst de federatie een problematische situatie, die op korte termijn tot faillissementen in haar achterban dreigt te leiden. In de brief wordt het kabinet opgeroepen snel een einde te maken aan de onduidelijkheid die rees na de uitspraak van de Raad van State over de regels rond stikstofemissie.

Steeds meer lopende bouw- en infraprojecten en aanbestedingen worden stilgelegd en nieuwe bouwvergunningen worden niet (of nauwelijks) meer verleend. Dit beperkt  zich niet tot projecten die direct door de uitspraak van de Raad van State worden geraakt. Uit angst voor onbedoelde fouten, onwetendheid of onduidelijkheid blijken er veel lokale en regionale overheidsinstanties projecten stil te leggen of vergunningprocedures op te schorten. Dit ook in gebieden waar de stikstofproblematiek helemaal niet speelt of er geen wettelijke rechtvaardiging voor is, aldus de brandbrief.

Desastreuze gevolgen
AFNL benadrukt duurzaamheidsbeleid te ondersteunen en van harte mee uit te willen voeren. De organisatie wordt echter dagelijks geconfronteerd met meldingen uit het hele land van stopgezette bouw- en infraprojecten en vergunningenprocedures. De gevolgen zijn desastreus, terwijl de rol van de sector in de stikstofproblematiek beperkt is, zo schrijft AFNL-voorzitter Riek Siertsema aan de ministers. In de brief wordt een aantal voorbeelden genoemd, geanonimiseerd omdat AFNL niet wil riskeren faillissementen te bespoedigen door openbaarmaking.

Tempo maken
De brief maakt gewag van een enorme rem die nu op de sector is gezet, terwijl er op dit moment juist tempo moet worden gemaakt om de grote bouwopgave, de infrastructurele werken en de verduurzaming van de woningvoorraad die het Kabinet ambieert, te kunnen realiseren. AFNL roept het kabinet op om op zeer korte termijn met een noodmaatregel te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen naar vergunningverlenende overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft bij de minister gepleit voor het instellen van een drempelwaarde waarbinnen vergunningverlening mogelijk is.