Boormachine Rijnlandroute passeert Rijn-Schiekanaal

Tunnelboor Gaia, met daarachter de inmiddels opgebouwde tunnel

Gaia, de boor die de tunnel van de nieuwe Rijnlandroute boort, is na 200 meter het Rijn-Schiekanaal gepasseerd, op 25 meter diepte. Een bijzondere mijlpaal!

Gaia is in augustus gestart met het boren van de tunnel. Inmiddels is ze uit het zicht verdwenen en ook echt onder­gronds. De reis van 2,25 kilometer begon op de bouwlocatie naast het recreatiegebied Vlietland bij de A4, en heeft als eindpunt de verdiepte ligging van de N434 bij de Leidse Stevenshof.

Overdruk en tegendruk
Bij het boren wordt gebruik gemaakt van overdruk en tegendruk, gewicht en tegenwicht. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het voorste stuk bij de tunnelboormachine –het graaffront — instort, wordt een bentonietvloeistof gebruikt. Die staat onder verhoogde druk zodat er evenwicht kan ontstaan met de water- en gronddruk. Het toepassen van het principe van druk en tegendruk was ook nodig voor de passage onder het Rijn-Schiekanaal.

Evenwichtig
Onder het Rijn-Schiekanaal wordt nog niet zo diep geboord. Een van de mogelijkheden van tegendruk was om ballast aan te brengen in het kanaal. Dan zou er echter geen scheepvaart kunnen plaatsvinden, dus dit was geen goede optie. Bij deze passage zijn vooraf extra tests en berekeningen uitgevoerd.
Op het maaiveld is tussen de startschacht en het Rijn-Schiekanaal speciale apparatuur geplaatst waarmee de gronddruk onder het Rijn-Schiekanaal is nagebootst. Met de meetresultaten kon Gaia zó afgesteld worden dat druk en tegendruk optimaal in evenwicht waren. Dat gaf voldoende zekerheid dat het Rijn-Schiekanaal veilig te passeren was.

Rijn-Schiekanaal
De voormalige rivier de Vliet is tegenwoordig gekanaliseerd en loopt van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft naar Rotterdam. Het gehele traject wordt meestal aangeduid als het Rijn-Schiekanaal.

> De boor is te volgen op de site van de Rijnlandroute