BNA Kubus uitgereikt aan stedenbouwkundige Ton Schaap

Oproep Jury aan overheid: investeer in ruimtelijk regisseurs

Op 4 november ontving stedenbouwkundige Ton Schaap (1952) de 43e BNA Kubus oeuvreprijs uit handen van Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.

De jury roemt Schaap voor het leiderschap dat hij als supervisor al meer dan dertig jaar aan de dag legt in de gebiedsontwikkeling in Amsterdam en daarbuiten.

Veldhuis:Schaap heeft als ontwerper en ambtelijk opdrachtgever een aansprekend en samenhangend oeuvre gerealiseerd. Hij heeft decennialang laten zien hoe je stedenbouwkundig vakmanschap kunt inzetten voor de publieke zaak en zo de menselijke maat kunt verankeren in gebiedsontwikkeling. Je zou wat dat betreft elke stad een Schaap toewensen.”

Debat over de supervisor van morgen voor de stad van morgen

In samenspel met Schaap vond tijdens de uitreiking een debat plaats over ‘de supervisor van morgen voor de stad van morgen’, met Wouter Veldhuis en stedenbouwkundigen Marlies de Nijs en Don Murphy. Een verslag hiervan wordt medio november gedeeld via de kanalen van BNA.

Ruimtelijk regisseurs nodig voor complexe stedelijke opgaven 

De jury wil met deze keus ook een gemis agenderen, met name richting de G40: we missen op vele plekken ruimtelijk leiderschap à la Ton Schaap. Juryvoorzitter Edward Schuurmans: “Hoogste tijd om ruimtelijk regisseurs in stelling te brengen voor de complexe stedelijke opgaven van morgen.”

Jury 43e BNA Kubus 

Edward Schuurmans, voorzitter (KCAP, bestuur BNA), Heleen Aarts (CEO Amvest), Francine Houben (Mecanoo, ontvanger 42e Kubus in 2018), Marc Koehler (Marc Koehler Architects), Ed Nijpels (Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord) en Harm Tilman, secretaris (publicist).

Downloads

> Juryrapport