Bert van Veldhuizen nieuwe voorzitter FSC Nederland

Na ruim negen jaar treedt Robbert Jan Dekker af als voorzitter van FSC Nederland en
maakt plaats voor Bert van Veldhuizen. Van Veldhuizen, in het dagelijks leven directeur
bij PGZ International, een leverancier van bouwmarkten in de Benelux, heeft ruime
ervaring met de houthandel en met FSC. In het verleden was hij onder andere actief als
directeur van Bouwmaat en Outdoor Life Group, en van 2011-2012 was hij directeur a.i.
bij FSC Nederland.

“Met Bert van Veldhuizen halen we een schat aan kennis en ervaring binnen”, zegt
Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland. “Bovendien heeft Bert een sterk ontwikkeld
strategisch vermogen en dat kunnen we de komende jaren heel goed gebruiken. We
zien dat de bakens verschuiven: het is nu vooral zaak om duurzaam hout een stevige
positie te geven in de circulaire en biobased economie en in het klimaatdebat. Ik zie
daar een belangrijke rol voor Bert weggelegd.”

Volgens Van Veldhuizen is dat een voorname reden om ja te zeggen toen hem gevraagd
werd voorzitter van FSC Nederland te worden. “Ik ben altijd en vooral geïnteresseerd
in vernieuwing en FSC Nederland heeft duidelijk aangegeven met nieuwe ideeën
aan de slag te willen: een duidelijker positionering van duurzaam bosbeheer in het klimaatbeleid, instappen in een biobased en circulaire economie, betalen voor ecosysteemdiensten. Mijn voorganger Robbert Jan Dekker heeft de organisatie prima voorgesorteerd en het is nu aan ons om daar verder vorm aan te geven”.