Baggeren Lage Raam en Graafsche Raam in Mill en Escharen gaat van start

Op 5 maart 2018 startte aannemingsbedrijf J. Tijssen uit Sint-Maartensdijk in opdracht van waterschap Aa en Maas met het baggeren van drie trajecten in de Lage Raam en Graafsche Raam. Baggeren is een belangrijke vorm van regulier onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken op den duur dicht. Hierdoor kunnen ze geen of onvoldoende water aanvoeren of afvoeren en verslechtert de waterkwaliteit.

Trajecten
Het eerste traject is ongeveer 1000 meter en wordt uitgevoerd parallel aan de Hoevensedijk en Achterdijk bij Landgoed Tongelaar. Traject twee is ongeveer 500 meter lang en is het stuk benedenstrooms van stuw Kammerberg / Landgoed Tongelaar. Het derde en laatste traject is ongeveer 600 meter lang en ligt bovenstrooms Beersemaasweg in Escharen. De werkzaamheden duren tot ongeveer 15 april 2018.

Lage Raam en Graafsche Raam
Het baggeren van de Lage Raam / Graafsche Raam valt onder het geplande periodieke onderhoud. Om het baggeren goed uit te kunnen voeren, verwijderen de aannemer en het waterschap eerst op enkele plaatsen de begroeiing. Waterschap Aa en Maas heeft voor de werkzaamheden contact opgenomen met aanliggende eigenaren en belanghebbenden zoals natuurorganisaties. Grondeigenaren met percelen langs de Lage Raam kunnen het vrijgekomen maaisel en de baggerspecie op hun grond (als meststof) verwerken.

Gebiedsplan Raam
De komende jaren gaat het waterschap met samenwerkingspartners en belanghebbenden in het gebied rond de Raam nog meer werkzaamheden uitvoeren om onder andere de water aan- en afvoer te optimaliseren. Dit gebeurt binnen het project ‘Gebiedsplan Raam’, dit is onderdeel van het samenwerkingsverband de Verborgen Raamvallei.

Belangrijke doelen van dit project zijn ruimte voor beekherstel en ecologische verbindingszones. Maar ook het verbeteren van de toegankelijkheid, de cultuurhistorische waarde van het gebied en een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Meer informatie over het project is te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.