Arcadis helpt bij klimaatbestendig maken van vliegbasis Eindhoven

Eindhoven, The Netherlands - November 22, 2016: Scenery Of Transavia Passenger Airplane Parked At Loading Gate Of Eindhoven Airport In The Netherlands Europe.Including Pilot Sitting Inside Airplane,Ground Power Unit Vehicle Supplying Power To Transavia Aircraft Parked On The Ground,Ground Crew Preparing To Use Pushback Tractor To Tow Airplane To Runway For Departure

Arcadis, de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving, heeft van het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse zaken) opdracht verworven om te onderzoeken of de vliegbasis in Eindhoven klimaatbestendig is. Dat meldde Arcadis dinsdag zonder financiële details te vermelden.

De verandering van het klimaat kan ook van invloed zijn op het vliegverkeer. Als er water op de start- en landingsbaan, rolbaan of intersecties blijft staan kan dat grote gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van de vliegbasis Eindhoven. Omdat het de verwachting is dat extreem weer in de toekomst frequenter voorkomt, wil het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met het ministerie van Defensie voorkomen dat overlast grote verstoringen veroorzaakt.

Arcadis kijkt naar verbreding van het riolerings- en watersysteemplan. Verder komen er voorstellen om de waterhuishouding verder te verbeteren. Hiermee wordt tevens het veiligheidsniveau verder verhoogd. ,,Wij hebben eerder dergelijk werk op Schiphol gedaan en die ervaring kunnen we hier goed gebruiken’’, aldus programmaleider klimaatadaptatie David van Raalten van Arcadis. ,,Zo zorgen wij ervoor dat we wateroverlast op start- en landingsbaan, rolbanen en intersecties voorkomen en het terrein klimaatrobuust wordt ingericht.’’