Ambulances profiteren als eerste van groeiend aantal iVRI’s

visualisatie dataverkeer iVRI
Beeld: Talking Traffic

Het ministerie van IenW wil het aantal slimme verkeerslichten met 1000 per jaar opvoeren. Op dit moment zijn er nog maar 800 iVRI’s, die via TLEX (Traffic Light Exchange, het nationale data-overnamepunt) zijn aangesloten op de dataketen. De ambulancesector is de eerste hulpdienst die hier landelijk gebruik van gaat maken: ambulances worden door slimme verkeerslichten herkend en krijgen bij gebruik van zwaailicht en sirene altijd groen licht.

Wanneer ambulances met sirene en zwaailicht een kruising naderen, wordt er via TLEX een signaal over de locatie, rijrichting, bestemming en route richting de verkeerslichten gestuurd. Andere weggebruikers krijgen tijdig een waarschuwing via een app zoals Flitsmeister of via het navigatiesysteem van de auto dat een ambulance nadert zodat zij tijdig de weg vrij kunnen maken.

Ongevallen voorkomen
Jaarlijks vinden er tientallen, soms ernstige ongevallen plaats doordat nood- en hulpdiensten onderweg naar een calamiteit noodgedwongen door rood rijden. In 2018-2019 betrof dat 165 geregistreerde ongevallen. De komst van deze slimme verkeerslichten kan dat aantal reduceren. De minister trekt hiervoor 10 miljoen euro uit, steden en provincies leggen hetzelfde bedrag bij.
Deze verkeerslichten staan op steeds meer plekken in ons land: op drukke routes, complexe kruispunten en met name daar waar veel goederentransport en openbaar vervoer passeert. Ze zorgen voor veiliger verkeer, een betere doorstroming en minder uitstoot van ongezonde lucht. Deventer bouwde als eerste stad in Nederland al in 2020 alle verkeerslichten in de stad om tot iVRI (51 in totaal).

Prioriteit
Zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers kunnen nu al op een vergelijkbare manier als bij nood- en hulpdiensten, prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder vaak te remmen en op te trekken, wat brandstof bespaart en uitstoot beperkt. Bij het openbaar vervoer kan rekening worden gehouden met eventuele vertraging op de dienstregeling. Door fietsers tijdig te herkennen en daardoor sneller groen te geven, kan een gemeente of provincie het fietsgebruik stimuleren.
Het groeiende aantal slimme verkeerslichten verspreid over het hele land biedt ook mogelijkheden om weggebruikers te informeren; bijvoorbeeld over de tijd die resteert tot het verkeerslicht op rood of groen springt of adviessnelheden voor een groene golf.

Talking Traffic
De slimme verkeerslichten zijn ontwikkeld binnen het Partnership Talking Traffic: een publiek-privaat samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n 80 lokale en regionale overheden met ruim twintig bedrijven, gericht op de ontwikkeling van nieuwe verkeerstoepassingen voor meer veiligheid, doorstroming en duurzaamheid in het verkeer.