ACM keurt tarieven en voorwaarden dienstvoorzieningen Valleilijn goed

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft goedkeuring verleend aan de tarieven en voorwaarden die spoorbeheerder ProRail en andere ondernemingen hanteren voor het gebruik van dienstvoorzieningen als stationsfaciliteiten en treinwasinstallaties voor de ‘Valleilijn’, de treindienst tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

De andere betrokken partijen zijn Connexxion, NS (NS Stations en NS Reizigers) en Strukton/VIVENS.   De aanbesteding voor de betreffende concessieperiode van december 2021 – december 2036 start binnenkort.

Gelijk speelveld
De betrokken ondernemingen zijn verplicht hun aanbod ter goedkeuring bij de ACM voor te leggen voordat een aanbesteding begint. Deze ‘ex ante goedkeuring’, vereist op basis van artikel 68c Spoorwegwet, borgt gelijke kansen voor de vervoerders bij de start van de aanbesteding.
De ACM verleent alleen goedkeuring voor de vergoedingen en voorwaarden zoals die binnen het concessiegebied gelden vóór het begin van de inschrijving op de concessie. Bij eventuele wijzigingen in de toekomst, kan de ACM zelf of naar aanleiding van een klacht onderzoeken of de vergoedingen en voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen.