Aankomst deuren en bruggen van project Nieuwe Sluis Terneuzen

Het transportschip Zhen Hua 34 bij vertrek op 18 maart 2022 vanuit Penglai in China. Het schip met de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen arriveert naar verwachting op 28 mei in Vlissingen.

De projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen verwelkomde op zaterdag 28 mei het transportschip Zhen Hua 34 in de haven van Vlissingen. Op het schip lagen de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het schip vertrok op 18 maart 2022 vanuit Penglai in China naar Zeeland.

Het schip wordt gelost in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. Hiervoor moest het schip draaien en achterstevoren de haven invaren om aan de kade te kunnen aanmeren. De deuren en bruggen zijn nog niet nodig bij de bouwplaats van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Ze gaan daarom eerst in opslag in de Autrichehaven in Westdorpe. Hier worden nog de laatste inspecties en werkzaamheden uitgevoerd. Op een later moment worden de vier sluisdeuren in de deurkassen van de Nieuwe Sluis ingevaren. De plaatsing van de bruggen volgt daarna.

Bijzonder transport via Westsluis in Terneuzen

In Vlissingen worden de deuren en bruggen afzonderlijk op een ponton geladen om vervolgens met duw- en sleepboten naar Westdorpe te vertrekken. Er zijn zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren. Daarbij passeren ze de Westsluis van het sluizencomplex in Terneuzen. Op 30 mei 2022 passeerde het eerste ponton met daarop de brug de Westsluis.

Publieke belangstelling

Vanaf verschillende openbare terreinen was de aankomst in Vlissingen en het passeren in Terneuzen van dichtbij te volgen.

Project Nieuwe Sluis Terneuzen

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland zeggen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beide te rekenen op een aanzienlijke economische impuls.