3D-radar ziet oude asfaltlagen en funderingen door asfalt heen

Specialisten van de afdeling Geofysica van Heijmans vervullen een belangrijke rol bij het project A1 Apeldoorn – Azelo. Daar verzorgt het bedrijf Heijmans voor Rijkswaterstaat de uitbreiding van ruim 40 kilometer snelweg, in beide richtingen, inclusief aanpassing aan viaducten, bruggen en aansluitende wegen. Geofysisch onderzoek met een 3D-radar brengt onder andere oude asfaltlagen en funderingen in beeld. Het resultaat: cruciaal inzicht plus besparing van tijd en geld.

De 3D-radar is een installatie die op de voorkant van een bus gemonteerd wordt. De radar bestaat uit een twee meter brede balk met 21 geïntegreerde antennes en een gps-tracker. Een metalen ring aan de zijkant van een van de voorwielen meet de gereden afstand. De computer waarmee het radarmeetsysteem is verbonden bevindt zich in de bus. De bus scant we weg strook voor strook, rijdend met een snelheid van 50 km/uur.

Geofysisch onderzoek
“Met dit vakdekkend geofysisch onderzoek bieden we snel inzicht in de opbouw van het oude wegdek”, zegt projectadviseur Hubert van der Linden. “Dit bespaart tijd en geld omdat we de ondergrond niet verstoren. Zo scan ik met de 3D-radar de complete wegbreedte van het kunstwerk in en kijk tot een halve meter door de asfaltlaag heen. Hierdoor maakt het systeem over de volledige breedte precies de verschillende lagen als asfalt, fundering en de betonhoogte van het viaduct inzichtelijk. Een speciaal softwareprogramma zet de dataverzameling vervolgens om naar beeld. Dit computerontwerp gebruikt ons asfalteringsteam om de nieuwe deklaag op juiste dikte én hellingsgraad aan te brengen. Snel, effectief en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.”

Functionaliteiten
Het geometrisch-model dat de professionals van Geofysica hebben samengesteld wordt in samenhang met gps door de frezers gebruikt om het oude wegdek op de centimeter nauwkeurig digitaal af te schrapen.
Volgens Van der Linden heeft de 3D-radar nóg een meerwaarde bij de A1. “In boorkernen van de zijkanten van de snelweg zagen we een andere type fundering dan de gebruikelijke met daarop een mogelijk afwijkende verhardingsopbouw. Vandaar dat we de zijkanten van de verharding met de 3D-radar hebben gescand. Het bleek dat de snelweg in het verleden ruim een meter is verbreed wat niet bekend was. Met deze informatie hebben we de uitvoeringswerkzaamheden aangepast en verfijnd.”

Andere radars
Om op specifieke plekken nog dieper in het wegdek en de ondergrond te kunnen kijken, wordt tevens een grondradar gebruikt. Deze traceert tot drie meter diep in de bodem kabels en leidingen, vreemde objecten, holle ruimten en verstoringen.
“Voor de wanden van kunstwerken gebruik ik weer een handige hand held grondradar”, vertelt Van der Linden. “Daarmee zoek ik wapening en leidingen in beton op. Alle digitale gegevens zet ik in het Geografisch Informatie Systeem (GIS), zodat deze voor alle collega’s binnen het bedrijf beschikbaar zijn.”