3D-modellen van belangrijke rijkstunnels in Zuid-Holland

3D-modellen - foto Sijtwendetunnel
Sijtwendetunnel | Foto: Rijkswaterstaat

In het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) worden vijf tunnels onder handen genomen. Als voorbereiding op de projectuitvoering voeren Movares, GeoNext en Grondradar 3D-scans uit en bouwen zij 3D-modellen voor alle vijf de tunnels op. Het zijn complexe kunstwerken waarin de drie partners grote hoeveelheden data inwinnen. Met Rijkswaterstaat samen bouwen zij zo een perfecte digital twin. Dankzij BIM360 is alle informatie transparant en toegankelijk.

Digitale tweeling

Een digital twin is een virtuele replica waar je doorheen kunt wandelen om alle details onder de loep te nemen. Er zijn al goede ervaringen met de digitale tweeling voor de Heinenoordtunnel in de A29. Rijkswaterstaat maakt nu ook een digitale tweeling van vijf andere tunnels in Zuid-Holland: de Noordtunnel, Drechttunnel, Beneluxtunnel, Sijtwendetunnel en Tweede Heinenoordtunnel. De nieuwe digitale tweelingen voor deze vijf tunnels worden nog geavanceerder dan die van de Heinenoordtunnel.

Gedetailleerd 3D-beeld

De ontwikkelaars van het 3D-model geven het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland een nauwkeurig en gedetailleerd 3D-beeld van deze tunnels. Dit zijn zowel data over de bovengrondse als de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Ook een deel van de civiele gegevens en de TTI-gegevens (technische tunnelinstallaties) is verwerkt in het 3D-model.

Minder hinder

Dit ontwikkelproject stuurt sterk op zo min mogelijk hinder. Movares ontwierp een proces om elke tunnelbuis in slechts één afsluiting volledig in 3D te scannen. Inmeting van de aansluitende en toeleidende weginfrastructuur vindt plaats met een mobile-mappingsysteem, waarbij het verkeer gewoon door kan gaan. Data over de buitengebieden worden gegenereerd met een vliegtuig dat uitgerust is met een hoogwaardige LiDAR en 150MP camera.

First time right

Dit beproefde proces levert alle data in één keer goed aan, met alleen noodzakelijke hinder en zonder ongeplande uitloop. Er gaat in dat proces speciale aandacht uit naar de SATO-lijsten (Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp). Ieder object in de tunnel, zoals een installatiekast, sensor of afsluiter, staat op deze SATO-lijsten; Rijkswaterstaat heeft gevraagd die objecten exact te modelleren in het 3D-model en te koppelen aan het juiste SATO-nummer. Daarom wordt bij maken van de 3D-scans de SATO-koppeling al gemaakt door ín de scans de identificatienummers van de objecten als tag-informatie op te slaan, inclusief foto’s.

Slimme software

Movares combineert een integrale werkwijze, die vanaf het moment van inscannen al rekening houdt met het opbouwen van het model en we gebruiken slimme software die het controleren van de geometrie tijdens de opbouw van het 3D-model voortdurend toetst aan de 3D-scans. Zo ontstaat voor Rijkswaterstaat een accuraat 3D-model dat de werkelijkheid zo exact mogelijk weergeeft.

Webshare-viewer

Actueel inzicht en eenvoudige toegang tot informatie en producten zijn belangrijke onderdelen van onze samenwerking. Rijkswaterstaat krijgt toegang tot de Common Data Environment (CDE, de BIM-360-omgeving). Alle data zijn toegankelijk in één app via een Orbit webshare-viewer. Hierdoor houden zowel het projectteam als Rijkswaterstaat controle over het eindproduct en kan er tijdig bijgestuurd worden.