Drainmix®: nieuwe duurzame funderingsbouwstof uit bodemas

Heros Sluiskil, SUEZ en Kyoto Boost brengen gezamenlijk Drainmix® op de markt; een nieuwe bouwstof die geschikt is als fundering en watermanagement van sportvelden, pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. Deze duurzame bouwstof is gemaakt van bodemas dat overblijft na de verwerking van restafval.

Er is een proefveld te zien in de WaterStraat, een project van The Green Village, VP Delta en de TU Delft, waarin ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders samenwerken aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met wateroverlast en droogte in de stad. Aan de totstandkoming van het proefveld hebben ook Wavin, KSP Kunstgras, Heijmans en MBI De Steenmeesters bijgedragen.

Afvloeien
SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld. Drainmix® is een bouwstof die doet denken aan lava en kan in verschillende constructies worden toegepast. Door de fractie met een open structuur kan regenval rustig infiltreren en naar behoefte snel afvloeien of worden opgeslagen. DrainMix® heeft namelijk het vermogen om heel snel water te transporteren en te bufferen. Door de ruimte tussen de korrels kan het water snel worden afgevoerd, een kwaliteit die aan betekenis wint nu door klimaatverandering fikse buien en droogte steeds vaker tot problemen leiden.

Potentie Drainmix®
Paul Valster, directeur New Business van SUEZ over het proefveld met Drainmix® in de WaterStraat: “De WaterStraat werkt aan praktisch toepasbare oplossingen voor een toekomstbestendige stad. DrainMix® is daar een perfect voorbeeld van. Dat studenten van de TU Delft de potentie van Drainmix® er nog verder onderzoeken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Samen met onze partners zijn we er trots op dat we een plekje in de WaterStraat toegewezen hebben gekregen en de komende tijd de toepassingsmogelijkheden van Drainmix® verder kunnen ontwikkelen.”

Restproduct
Bij Heros Sluiskil BV krijgen jaarlijks 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek. Tijdens het bewerkingsprocedé van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen, dat weer inzetbaar is bij staalbedrijven en smelterijen. Van wat overblijft worden secundaire grond- en bouwstoffen gemaakt, die ingezet worden als duurzame zand- en grindvervangers in de betonindustrie en GWW. Dit hele proces wordt Urban Mining genoemd.